Giải SBT toán lớp 8 tập 1 bài 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương thức đặt nhân tử tầm thường đầy đủ cung ứng các em học sinh củng cố kỹ năng và kiến thức và phát âm rõ phương pháp giải những dạng bài tập vào sách bài xích tập

Giải bài tập Sách bài xích tập Toán 8 bài 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung được sưu tầm và tổng phù hợp có tinh lọc kỹ lưỡng. Dưới đó là lời giải chi tiết cho các câu hỏi trong Sách bài bác tập nằm trong size chương trình huấn luyện môn Toán lớp 8 tập 1. Hi vọng rằng đây đã là gần như tài liệu bổ ích trong công tác huấn luyện và đào tạo và học hành của quý thầy cô cùng các em học tập sinh.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập toán 8 hay và chi tiết nhất

Bài 21 trang 8 SBT Toán lớp 8 Tập 1

Tính nhanh:

a. 85.12,7 + 5.3.12,7

b. 52.143 – 52.39 – 8.26

Lời giải:

a. 85.12,7 + 5.3.12,7

= 12,7.(85 + 5.3)

= 12,7. ( 85 + 15)

= 12,7.100 = 1270

b. 52.143 – 52.39 – 8.26

= 52.143 – 52.39 – 52.4 ( vì chưng 8.26 = 4.2.26 = 4. 52 = 52.4)

= 52.(143 – 39 – 4)

= 52.100 = 5200

Bài 22 trang 8 Toán SBT lớp 8 Tập 1

Phân tích thành nhân tử:

a. 5x – 20y

b. 5x(x – 1) – 3x(x – 1)

c. X(x + y) – 5x – 5y

Lời giải:

a. 5x – 20y = 5x – 5.4y = 5(x – 4y)

b. 5x(x – 1) – 3x(x – 1) = x(x – 1)(5 – 3) = 2x(x – 1)

c. X(x + y) – 5x – 5y

= x( x+ y) – ( 5x + 5y)

= x(x + y) – 5(x + y) = (x + y)(x – 5)

Bài 23 trang 8 Toán lớp 8 SBT Tập 1

Tính giá trị của các biểu thức sau:

a. X2 + xy + x trên x = 77 cùng y = 22

b. X(x – y) + y(y – x) tại x= 53 và y =3

Lời giải:

a. Ta có: x2 + xy + x = x(x + y + 1)

Thay x = 77, y = 22 vào biểu thức, ta được:

x(x + y + 1) = 77.(77 + 22 + 1) = 77.100 = 7700

b. Ta có: x(x – y) + y(y – x) = x(x – y) – y(x – y) = (x – y)(x – y) = (x – y)2

Thay x = 53, y = 3 vào biểu thức ta được:

(x – y)2 = (53 – 3)2 = 502 = 2500

Bài 24 trang 8 SBT Toán lớp 8 Tập 1

Tìm x biết:

a. X + 5x2 = 0

b. X + 1 = (x + 1)2

c. X3 + x = 0

Lời giải:

a) Ta có: x + 5x2 = 0 ⇔ x(1 + 5x) = 0 ⇔ x = 0 hoặc 1 + 5x = 0

1 + 5x = 0 ⇒ x = - 01/05 . Vậy x = 0 hoặc x = - 1/5

b) Ta có: x + 1 = (x + 1)2

⇔ (( x + 1) - (x + 1)2 = 0

⇔ (x + 1)< 1- (x + 1) > = 0

⇔ -x = 0 hoặc x + 1 = 0

x + 1 = 0 ⇒ x = -1.

- x = 0 yêu cầu x= 0

Vậy x = 0 hoặc x = -1.

c) Ta có: x3 + x = 0 ⇒ x(x2 + 1) = 0

Vì x2 ≥ 0 nên x2 + 1 ≥ 1 > 0 với mọi x

Vậy x = 0

Bài 25 Toán lớp 8 Tập 1 SBT trang 8

Chứng minh rằng: n2 (n + 1) + 2n(n + 1) luôn chia hết mang đến 6 với đa số số nguyên n.

Lời giải:

Ta gồm n2 (n + 1) + 2n(n + 1) = (n2 + 2n).(n+ 1)= n(n+ 2).(n+1) = n(n + 1)(n + 2)

Vì n cùng n + một là 2 số nguyên liên tiếp nên có một số chia hết đến 2

⇒ n(n + 1) ⋮ 2

n, n + 1, n + 2 là 3 số nguyên liên tiếp nên có một trong những chia hết mang lại 3

⇒ n(n + 1)(n + 2) ⋮ 3 mà lại ƯCLN (2;3) = 1

vậy n(n + 1)(n + 2) ⋮ (2.3) = 6 với đa số số nguyên n

Bài tập vấp ngã sung trang 9 Tập 1 SBT Toán lớp 8

1Phân tích nhiều thức x2(x + 1) − x(x + 1) thành nhân tử ta được tác dụng là:

A. X;

B. X(x + 1);

C. X(x + 1)x;

D. X(x − 1)(x + 1).

Hãy chọn công dụng đúng?

Lời giải:

Ta có: x2(x + 1) − x(x + 1) = (x + 1).(x2 – x)

= (x+ 1).x (x-1) = x.(x- 1).(x+ 1)

Chọn D. X(x − 1)(x + 1).

2.

Xem thêm: Ứng Dụng Tumblr Là Gì ? Định Nghĩa, Khái Niệm Mạng Xã Hội Xu Hướng Được Giới Trẻ Ưa Thích

 Tính nhanh các giá trị biểu thức

a) 97.13 + 130.0,3

b) 86.153 − 530.8,6

Lời giải:

a) 97.13 + 130.0,3 = 97.13 + 13.10.0,3

= 97.13 + 13.3 = 13.(97 + 3) = 13.100=1300

b) 86.153 − 530.8,6 = 86.153 – 53.10.8,6

= 86.153 − 53.86 = 86.(153 − 53) = 86.100=8600

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới trên đây để tải về Giải toán Sách bài xích tập Toán lớp 8 tập 1 bài 6 trang 8 tệp tin word, pdf trọn vẹn miễn phí.