Giải SBT Toán lớp 7 trang 21 tập 2: Đơn thức đầy đủ hỗ trợ các em học viên củng cố kỹ năng và kiến thức và phát âm rõ cách thức giải những dạng bài xích tập trong sách bài tập

Hướng dẫn giải SBT Toán 7 bài 3: Đơn thức trang 21 sách bài bác tập được trình bày chi tiết, dễ dàng nắm bắt dưới đây sẽ giúp các em tìm hiểu thêm và vận dụng giải những bài tập cùng dạng toán công dụng nhất.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập toán 7 tập 2

Giải bài xích 13 trang 21 Sách bài bác tập Toán 7 Tập 2

Trong các biểu thức sau, biểu thức làm sao là đối kháng thức:

3/41/2x2yz3 + x23x2

Lời giải:

3/4 là đối kháng thức1/2x2yz là đối kháng thức3 + x2 chưa phải là đối kháng thức (đa thức)3x2là đối chọi thức

Giải Toán 7 Tập 2 bài xích 14 trang 21 Sách bài bác tập

Cho 5 ví dụ đối chọi thức bậc 4 có những biến là x, y, z

Lời giải:

5 ví dụ 1-1 thức bậc 4 có những biến là x, y, z là:

4x2yz; -5xy2z; 3xyz2; 6xyz2; -2xyz2.

Giải Sách bài tập Toán 7 Tập 2 Bài 15 trang 21

Cho các chữ x, y. Lập hai biểu thức đại số mà:

- Một biểu thức là đối chọi thức

- Một biểu thức không hẳn là đơn thức

Lời giải:

- Biểu thức là solo thức: 3xy

- Biểu thức chưa phải là đơn thức: 2x + y

Giải bài 16 trang 21 Sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2

Thu gọn những đơn thức và đã cho thấy phần hệ số của chúng:

5x2.3xy21/4 (x2y3)2.(-2xy)

Lời giải:

a, Ta có: 5x2.3xy2= (5.3).(x2.x).y2= 15x3y2

Phần hệ số: 15

b, 1/4 (x2y3)2.(-2xy) = 14 .(-2)x4y6.xy = - 1/2 (x4.x)(y6.y) = - 50% x5y7

Phần hệ số: - 1/2

Giải bài 17 Tập 2 trang 21 Sách bài bác tập Toán 7 

Viết các đơn thức sau dưới dạng thu gọn:

2/3 xy2z.(-3x2y)2x2yz.(2xy)2z

Lời giải:

a, Ta có: 2/3 xy2z.(-3x2y)2= - 2/3 xy2z.9x4y2

= (-2/3 .9)(x.x4).(y2.y2).z = -6x5y4z

b, Ta có: x2yz.(2xy)2z= x2yz.4x2y2.z = 4(x2.x2)(y.y2)(z.z) = 4x4y3z2

Giải bài xích 18 trang 21 SBT Toán 7 Tập 2

Tính giá bán trị của những đơn thức sau:

5x2y2 tại x = -1; y = - 1/2- 50% x2y3 tại x = 1; y = -22/3 x2y tại x = -3; y = -1

Lời giải:

a, cụ x = -1; y = - 1/2 vào đối kháng thức, ta có:

5.(-1)2.(1/2 )2 = 5.1.1/4 = 5/4

Vậy giá trị đối chọi thức 5x2y2 tại x = -1 và y = - 1/2 bằng 5/4

b, cố gắng x = 1 và y = -2 vào đơn thức, ta có:

- một nửa .12.(-2)3 = - một nửa .1.(-8) = 4

Vậy giá bán trị solo thức - 50% x2y3 tại x = 1 và y = -2 bởi 4.

Xem thêm: Địa Lí 10 Bài 14 Thực Hành Địa 10, Please Wait

c, chũm x = -3 và y = -1 vào solo thức, ta có:

2/3 .(-3)2.(-1) = 2/3 .9.(-1) = -6

Vậy giá trị 1-1 thức 2/3 x2y tại x = -3; y = -1 bởi -6.

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ sau đây để download Giải SBT Toán 7 trang 21 tệp tin word, pdf hoàn toàn miễn phí