Giải SBT toán lớp 6 bài 6 tập 2 chương 3: So sánh phân số đầy đủ hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách bài tập


Bạn đang xem: Giải sách bài tập toán lớp 6 tập 2

Hướng dẫn giải sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 bài 6: So sánh phân số kèm công thức và lời giải chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài xoay quanh chương 3: Phân số. Mời các em tham khảo lời giải chi tiết dưới đây.

Giải câu 1 bài 6 SBT Toán lớp 6 tập 2

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Giải câu 2 bài 6 Toán lớp 6 tập 2 SBT

a. Thời gian nào dài hơn: 1/2 giờ hay 4/5?

b. Đoạn thẳng nào ngắn hơn: 2/3 mét hay 3/5 mét?

c. Khối lượng nào lớn hơn: 6/7 kilogam hay 7/8 kilogam?

Lời giải:

a. Ta có: 1/2 giờ = 5/10 giờ; 4/5 giờ = 8/10 giờ

Vì 

Vậy thời gian 4/5 giờ dài hơn

b. Ta có: 2/3 mét = 10/15 mét ; 3/5 mét = 9/15 mét

Vì 

Vậy đoạn thẳng 3/5 mét ngắn hơn

c.

Xem thêm: Giải Địa Lí 10 Bài 25 : Thực Hành Phân Tích Bản Đồ Phân Bố Dân Cư Thế Giới

Ta có: 6/7 kilogam = 48/56 kilogam; 7/8 kilogam = 49/56 kilogam

Vì 

Vậy khối lượng 7/8 kilogam lớn hơn

Giải câu 3 bài 6 Toán lớp 6 SBT tập 2

So sánh các phân số:

Giải câu 4 bài 6 SBT Toán 6 tập 2

So sánh các phân số:

Giải câu 5 bài 6 Toán 6 tập 2 SBT

So sánh các phân số: 

Giải câu 6 bài 6 Toán 6 SBT tập 2

Cho hình vuông gồm 9 ô . Hãy sắp xếp các phân số sau đây vào các ô trống sao cho trong mỗi hàng các phân số tăng dần từ trái sang phải và trong mỗi cột, các phân số tăng dần từ trên xuống dưới:

Ở cột thứ nhất, ô cuối cùng là phân số (-7)/19 mà các phân số trong cột này tăng dần từ trên xuống nên ô thứ nhất điền phân số (-25)/19 , ô thứ hai điền phân số (-13)/19; ô cuối cùng của dòng thứ nhất có giá trị 10/19 mà giá trị của dòng này tăng dần từ trái qua phải nên ô thứ hai điền phân số 9/19. 

Cột thứ hai và ba có giá trị tăng từ trên xuống, dòng thứ hai và ba tăng từ trái sang phải nên có 2 cách điền ở các ô trong cột và dòng này: cột thứ hai điền 14/19 và 20/19; cột thứ ba điền 30/19 và 42/19 hoặc dòng thứ hai điền 14/19 và 20/19; dòng thứ ba điền 30/19 và 42/19

Giải câu 7 bài 6 SBT Toán lớp 6 tập 2

Cũng như yêu cầu ở bào 54 với các phân số

Từ kết quả trên, cùng với sự lập luận như bài 54, ta có được kết quả như sau:

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để download Giải sách bài tập toán lớp 6 bài 6 tập 2 chương 3 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.