Giải bài tập trang 99, 100 bài bác 1 nhì góc đối đỉnh Sách bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 1: coi hình 1.a, b, c, d, e. Hỏi cặp góc làm sao đối đỉnh? Cặp góc nào không đối đỉnh? vì chưng sao?...

Bạn đang xem: Giải toán lớp 7 sách bài tập


Câu 1 trang 99 Sách bài bác Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Xem hình 1.a, b, c, d, e. Hỏi cặp góc như thế nào đối đỉnh? Cặp góc nào ko đối đỉnh? vị sao?

Giải

Hình a chưa phải là 2 góc đối đỉnh vị cạnh góc này chưa phải là tia đối cạnh góc kia.

Hình b là 2 góc đối đỉnh vày cạnh góc này là tia đối cạnh góc kia.

Hình c không phải là hai góc đối đỉnh do chúng không chung đỉnh.

Hình d là nhì góc đối đỉnh bởi vì mỗi cạnh góc này là tia đối cạnh góc kia.

Hình e không phải là nhị góc đối vị cạnh góc này chưa hẳn là tia đối cạnh góc kia. 

 

Câu 2 trang 99 Sách bài bác Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

a) Vẽ hai tuyến đường thẳng giảm nhau. Đặt tên cho những góc tạo nên thành.

b) Viết tên hai cặp góc đối đỉnh.

c) Viết tên các góc bởi nhau.

Giải

a) Hình vẽ:

b) Góc xOy và x’Oy’ là cặp góc đối đỉnh.

Góc xOy’ cùng yOx’ là cặp góc đối đỉnh.

c) (widehat xOy = widehat x"Oy";widehat xOy" = widehat myOx";widehat mxOx" = widehat y mOy" = 180^circ )

 

Câu 3 trang 100 Sách bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

a) Vẽ góc xAy bao gồm số đo bằng (50^circ ).

b) Vẽ góc x’Ay’ đối đỉnh cùng với góc xAy.

c) Vẽ tia phân giác At của góc xAy.

d) Vẽ tia đối At’ của tia At. Do sao tia At’ là tia phân giác của góc x’Ay’?

e) Viết tên năm cặp góc đối đỉnh.

Giải

a) Vẽ (widehat xAy = 50^circ )

b) Vẽ tia Ax’ là tia đối của tia Ax. Tia Ay’ là tia đối của tia Ay.

Góc x’Ay’ đối đỉnh cùng với góc xAy

c) mẫu vẽ trên.

d) vì (widehat xAt) và (widehat x"At") là cặp góc đối đỉnh đề nghị (widehat xAt = widehat x"At")

(widehat tAy = widehat t"Ay") suy ra (widehat x"At" = widehat t"Ay")

Vậy At’ là tia phân giác của góc (widehat x"Ay")

e) thương hiệu 5 cặp góc đối đỉnh là: (widehat xAy) và (widehat x"Ay"); (widehat xAy") và (widehat yAx"); (widehat xAt) và (widehat x"At"); (widehat tAy) và (widehat t"Ay"); (widehat tAy") và (widehat yAt").

Câu 4 trang 100 Sách bài xích Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

a) Vẽ mặt đường tròn trung tâm O nửa đường kính 2cm.

b) Vẽ góc AOB bao gồm số đo bởi (60^circ ). Nhì điểm A, B nằm trên phố tròn (O; 2cm).

c) Vẽ góc BOC có số đo bằng (60^circ ). Điểm C thuộc con đường tròn (O; 2cm).

d) Vẽ các tía OA’, OB’, OC’ thứu tự là tia đối của các tia OA, OB, OC. Các điểm A’; B’; C’ thuộc mặt đường tròn (O; 2cm).

e) Viết tên năm cặp góc đối đỉnh.

Xem thêm: Put Off Là Gì ? Từ Đồng Nghĩa Và Cách Dùng? Put Off Là Gì

g) Viết thương hiệu năm cặp góc đều nhau mà ko đối đỉnh.

Giải

a, b, c, d. Hình vẽ:

e) tên 5 cặp góc đối đỉnh:

(widehat AOB) và (widehat A"OB"); (widehat BOC) và (widehat B"OC");

(widehat AOC) và (widehat A"OC"); (widehat AOB") và (widehat BOA");

(widehat AOC") và (widehat A"OC)

g) do (widehat AOB + widehat BOC + widehat COA = 180^circ ) (Kề bù)

( Rightarrow widehat COA" = 180^circ - 60^circ - 60^circ = 60^circ )

Tên 5 cặp góc đều bằng nhau không đối đỉnh:

(eqalign và widehat AOB = widehat BOC = 60^circ ;widehat BOC + widehat COA" = 60^circ cr & widehat AOB = widehat COA" = 60^circ ;widehat A"OB" = widehat B"OC" = 60^circ cr & widehat AO mA" = widehat BOB" = 180^circ cr )