Mọi sự đồ vật và hiện tượng lạ trên nỗ lực giới luôn trong quy trình vận rượu cồn và phân phát triển. Lý do nào dẫn tới sự vận dộng và cải tiến và phát triển ấy? vào triết học cùng tôn giáo có những quan điểm khác nhau về vấn đề này.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Kiến thức và kỹ năng trọng tâm

I. Mở đầu bài bác học

II. Nội dung bài xích học

1. Thế như thế nào là mâu thuẫn?

Theo triết học Mac – Lê nin: Mâu thuẫn là một trong chỉnh thể, trong số đó hai mặt đối lập vừa thống độc nhất vô nhị với nhau vừa đương đầu với nhau.

Bạn đang xem: Giáo dục công dân 10 bài 4

a. Mặt trái chiều của mâu thuẫn.

Mặt trái chiều của mâu thuẫn: Đó là phần nhiều khuynh hướng, tính chất, sệt điểm….mà trong quy trình vận động, trở nên tân tiến của sự đồ vật và hiện tượng kỳ lạ chúng trở nên tân tiến theo những chiều hướng trái ngược nhau.Mặt trái chiều của mâu thuẫn còn được gọi là mặt đối lập biện chứng, là phần nhiều mặt đối lập ràng buộc, thống tuyệt nhất và chống chọi với nhau trong mâu thuẫn, chứ chưa hẳn là gần như mặt đối lập bất kì giữa sự vật, hiện nay tượng với sự vật, hiện tượng kỳ lạ kia…

b. Sự thống độc nhất giữa các mặt đối lập.

Trong mỗi mâu thuẫn, nhị mặt đối lập liên hệ gắn bó cùng với nhau, là nền móng tồn tại cho nhau. Triết học điện thoại tư vấn đó là sự thống tuyệt nhất giữa những mặt đối lập.

c. Sự tranh đấu giữa các mặt đối lập:

Các mặt đối lập cùng tồn tại mặt nhau, đi lại và cải tiến và phát triển theo những khunh hướng trái ngược nhau, buộc phải chúng luôn luôn tác động, bài xích trừ, gạt vứt nhau. Triết học hotline đó là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.

2. Mâu thuẫn là bắt đầu vận động, cải cách và phát triển của sự vật cùng hiện tượng.

a. Giải quyết mâu thuẫn:

Bất cứ sự vật nào cũng chứa đựng mâu thuẫn. Khi mâu thuẫn cơ bạn dạng được giải quyết, thì sự vật cùng hiện tượng tiềm ẩn nó cũng chuyển trở thành sự vật và hiện tượng khác.

=> Sự đương đầu giữa những mặt đối lập là bắt đầu vận động, cải tiến và phát triển của sự vật cùng hiện tượng.

b. Mâu thuẫn chỉ được xử lý bằng chiến tranh

Mâu thuẫn chỉ được giải quyết và xử lý bằng đương đầu giữa những mặt trái lập chứ chưa hẳn bằng còn đường điều hòa mâu thuẫn.

Xem thêm: Trình Bày Tình Hình Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Ở Các Nước Châu Á T Triển Kinh Tế

c. Bài học thực tiễn

Giải quyết xích míc phải có cách thức đúng, đề nghị phân tích mâu thuẫn rõ ràng trong tình hình cụ thể.Phân tích mối quan hệ giữa các mặt đối lập, điểm mạnh, yếu của từng mặt.Biết sáng tỏ đúng sai, tiến bộ, lạc hậu.Nâng cao thừa nhận thức xã hội, trở nên tân tiến nhân cáchBiết triển khai phề bình với tự phê bình.Tránh bốn tưởng “dĩ hòa vi quý”.