Sách Giáo Khoa giáo dục đào tạo Quốc phòng – bình yên 11 – bài bác 2. Luật nghĩa vụ quân sự và trọng trách của học tập sinh
Bạn đang xem: Giáo dục quốc phòng lớp 11 bài 2

Sách Giáo Khoa giáo dục Quốc chống – bình an 11

Bài 2. Luật nhiệm vụ quân sự và nhiệm vụ của học tập sinh

*
*

*
*
*

*
*
*
*
*

*
*


Sách Giáo Khoa giáo dục và đào tạo Quốc phòng – an toàn 11 – bài bác 2. Luật nghĩa vụ quân sự và nhiệm vụ của học sinh
Xem thêm: Thiên Nhiên Châu Âu Tiếp Theo ), Bài 52: Thiên Nhiên Châu Âu (Tiếp Theo)

Sách Giáo Khoa giáo dục và đào tạo Quốc chống – an ninh 11 – bài xích 3. Bảo vệ chủ quyền khu vực và biên giới quốc gia