Trong tiếng Anh Give hay được sử dụng với tức thị đưa, tặng. Có không ít cụm từ phối kết hợp give như give in, give out, give up, give away. Mỗi cụm từ đều phải có nghĩa cá biệt và cách sử dụng khác nhau. Bài viết này khái niệm sẽ ra mắt đến bạn các cụm từ với give (phrasal verb with give). Hãy theo dõi và quan sát ngay nội dung bài viết dưới đây nhé!


*

Phrasal verb with give: Give in, give out, give up, give away

Give là gì?

Give (v): đưa, tặng, biếu, cho

Ex: I will give her an new house.Bạn sẽ xem: Give in lớn là gì

Đang xem: Give in to lớn là gì

(Tôi sẽ đến cô ấy một khu nhà ở mới)

Give

Ex: Tony will give me all help he can.

Bạn đang xem: Give in to là gì

(Tony để giúp đỡ tôi không còn lòng)

Gave

Ex: I gave her a special gift yesterday.

(Tôi đã tặng ngay cô ấy một món tiến thưởng đặc biệt)

Given

Ex: Jan has given me an idea for 2 hours.

(Jan đã mang đến tôi một ý tưởng khoảng 2 giờ)

Cách dùng

– Cung cấp một cái gì đó cho những người nào, hoặc để cung cấp cho cho ai đó một chiếc gì cụ thể

Ex: I gave him a cake last night.

(Tôi đã tặng anh ấy một loại bánh vào tối qua)

– Trả tiền cho người nào sau khi sử dụng thương mại & dịch vụ nhất định

Ex: Minh gave the taxi driver £30 và told him to keep the change.

(Minh đang đưa mang đến tài xế xe pháo 30 đô – la cùng nói anh ấy hãy giữ lại tiền thừa)

– Khi hỗ trợ thứ gì cho người nào

Ex: The sun gave us warm.

(Mặt trời cung ứng cho shop chúng tôi hơi ấm)

– áp dụng khi xử phạt xuất xắc bắt ai đó yêu cầu chịu hình phạt

Ex: The judge gave them a eight-month suspended sentence.

(Tòa xử phạt bọn chúng 8 tháng tội nhân treo)

– trong trường thích hợp truyền căn bệnh hay làm lây bệnh từ tín đồ này sang bạn khác

Ex: Uyen was given her flu to lớn me.

(Uyên sẽ lây bện cúm của cô ý ấy cho tôi)

– Khi nói tới việc hotline điện thoại cho tất cả những người nào

Ex: My brother gave me a ring last Monday.

(Anh trai tôi vẫn gọi điện thoại cho tôi vào lắp thêm Hai tuần trước)

Cấu trúc

S + (give) + somebody + for something

➔ cấu trúc này biểu đạt việc trả cho tất cả những người nào một số tiền để đạt được mục đích tốt nhất định.

Ex: A: How much will you give me for my house?

(Anh định trả từng nào cho ngôi nhà của tôi thế?)

B: About $1000. (Khoảng 1000 đô)

Các các từ phổ cập Give

Give là gì?

Give in: từ bỏ

Các ngôi trường hợp thực hiện Give in:

– Dừng làm gì vì quá cạnh tranh hoặc thừa mất sức

Ex: I should take in doing my homework because it is very difficult.

(Tôi yêu cầu dừng vấn đề làm bài tập bởi vì nó vô cùng khó)

– Đầu hàng, đồng ý thất bại trước sự việc nào đó

Ex: We gave in & she won.

(Chúng tôi chịu lose và cô ấy đang thắng)

– Đưa ra hoặc đề xuất vấn đề làm sao đó yêu cầu để coi xét, phê duyệt

Ex: My brother gave in to lớn my suggestion after I had shown him the plans.

(Anh trai tôi đã gửi ra lời đề nghị của tôi sau khi tôi chỉ cho anh ấy kế hoạch)

Give out là gì

Một số ý nghĩa của Give out:

– Phân phát vật gì đó

(Ai đó đang phân phát bánh mì trước hiệu sách)

– về hưu (người) hoặc kết thúc làm việc vì hết hạn (máy móc)

Ex: Bean gave out last week.

(Bean đang nghỉ hưu vào tuần trước)

– Công bố, công khai

Ex: Windy gave his girlfriend out last night.

(Windy đã công khai bạn nữ anh ấy buổi tối qua)

Give up là gì

Give up: tự bỏ

Cách dùng

– Từ vứt hoặc dừng làm việc gì như thói quen

Ex: Phong gave up smoking.

(Phong đang dừng hút thuốc)


*

Phong gave up smoking

– cắt đứt quan hệ với fan nào

Ex: Mai will give up her boyfriend because they broke up last night.

(Mai sẽ cắt đứt mối quan hệ với chúng ta trai cô ấy vì chưng họ đã chia tay về tối qua)

– Thôi hoặc dừng làm hành vi nào đó

Ex: My father have given up working.

(Bố tôi đã kết thúc làm việc)

– Nói về sự việc hy sinh hoặc dành riêng thời gian thao tác làm việc gì

Ex: Gin gave up his miễn phí time khổng lồ the job.

(Gin đã hy sinh thời gian nhàn rỗi của anh ấy để cho công việc)

– Nói về việc đầu thú hoặc trao/nộp lắp thêm gì cho nhà chức trách

Ex: The robber gave himself up last week.

(Tên trộm đang đầu thú vào tuần trước)

Give away là gì?

Give away có rất nhiều nghĩa, thế thể:

– Nói là một kín đáo của ai nhưng điều này là vô ý

Ex: Linda accidentally gave his secret away.

(Linda đã vô diễn biến lộ kín của anh ấy)

– Cung cấp/tặng thứ gì đó miễn tổn phí cho khách hàng

Ex: In this issue of the magazine, we gave away a notebook.

(Trong số báo này, cửa hàng chúng tôi đã được khuyến mãi một quyển số)

– Nhường cơ hội cho kẻ thù trong trận đấu

Ex: We gave away one goal.

(Chúng tôi đang nhường địch thủ 1 bàn)

Cụm từ bỏ đi với Give

Tìm phát âm nhanh các cụm từ thường xuyên đi cùng với Give.

give a crykêu lên
give a startgiật mình
give a looknhìn
give birth tosinh ra
give encouragementđộng viên, khuyến khích
give an orderra lệnh
give a groanrên rỉ
give a pushđẩy, đẩy lên
give a jumpnhảy lên
give permissioncho phép
give a sighthở dài
give one’s attention tochú ý
give a loud laughcười to

Give trong bài xích hát

GIVE THANKS (Lời tạ ơn) – K.Smith

Give thanks with a grateful heartGive thanks khổng lồ the Holy OneGive thanks because He’s given Jesus Christ, His Son

Give thanks with a grateful heartGive thanks to lớn the Holy OneGive thanks because He’s given Jesus Christ, His Son

And now let the weak say, “I am strong”Let the poor say, “I am richBecause of what the Lord has done for us”

And now let the weak say, “I am strong”Let the poor say, “I am richBecause of what the Lord has done for us”

Give thanks with a grateful heartGive thanks khổng lồ the Holy OneGive thanks because He’s given Jesus Christ, His Son

Give thanks with a grateful heartGive thanks lớn the Holy OneGive thanks because He’s given Jesus Christ, His Son

And now let the weak say, “I am strong”Let the poor say, “I am richBecause of what the Lord has done for us”

And now let the weak say, “I am strong”Let the poor say, “I am richBecause of what the Lord has done for us”Give thanks

We give thanks to lớn You oh LordWe give thanks

Dịch

Xin dưng lời cảm tạ,với một trái tim đầy lòng biết ơn.Xin dâng lời cảm tạ,lên đấng ThánhXin dâng lời cảm tạ,vì fan đã ban bao gồm Chúa Giê-su – con Người.

Và giờ, hãy để người bé yếu bảo rằng “tôi khỏe mạnh mạnh”Để người nghèo khó nói rằng “tôi giàu có”Bởi bởi vì những gì Thiên Chúa đã khiến cho chúng ta.

Xem thêm: Put Off Có Nghĩa Là Gì - Cụm Động Từ Với Put Off Nghĩa Là Gì

Trên phía trên là toàn thể những kỹ năng về Give cùng những nhiều từ tương quan với give. Khi kết với hợp give sẽ tạo nên thành các nghĩa khác nhau. Ghi nhớ những phrasal verb with give và thực hiện đúng cách các bạn nhé.