Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Giải bài tập Giáo dục công dân 10Phần 1: Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa họcPhần 2: Công dân với đạo đức
Hãy chứng minh rằng, vận động là phương thức tồn tại
Trang trước
Trang sau

Bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

Bài 3 trang 23 Giáo dục công dân 10: Hãy chứng minh rằng, vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất?

Trả lời:


- Vật chất (sự vật, hiện tượng là các dạng tồn tại của vật chất) tồn tại bằng cách vận động.

Bạn đang xem: Hãy chứng minh rằng vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất

- Bằng vận động và thông qua vận động mà các sự vật, hiện tượng biểu hiện và bộc lộ sự tồn tại của mình.

- Không thể có vật chất mà không có vận động và ngược lại.

- Theo quan điểm triết học Mác – Lê nin, vận động là sự tự thân vận động của vật chất, được tạo nên sự tác động lẫn nhau giữa các yếu tố, các mặt, các quá trình trong cấu trúc vật chất.

Xem thêm: " Come Out Top Là Gì ? Come Out On Top Thành Ngữ, Tục


=> Vật chất vô hạn, vô tận, không tự sinh ra cũng không tự mất đi, và vận động là một thuộc tính không thể tách rời vật chất do vậy bản thân sự vận động cũng không thể bị mất đi hoặc sáng tạo ra. Kết luận này được chứng minh bằng định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

Giới thiệu kênh Youtube popeinbulgaria.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, popeinbulgaria.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.popeinbulgaria.com