Seem là một động tự gây cho người học giờ đồng hồ Anh không hề ít vấn đề. Chúng ta mới học tiếng anh thường gặp gỡ nhiều trở ngại khi áp dụng động trường đoản cú này. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá về động từ Seem, cấu trúc và giải pháp dùng Seem trong giờ đồng hồ Anh như thể nào.Bạn sẽ xem: dường như tiếng anh là gì, look, seem cùng appear 3 Đông từ này

1. Kết cấu và cách thực hiện Seem

“SEEM” tức là “dường như”, “có vẻ như”. Người ta xếp SEEM vào một số loại động từ link (linking verbs) và rất có thể được sử dụng theo cách tương tự như để nói tới cảm xúc hay ấn tượng mà chúng ta có được xuất phát điểm từ 1 ai hay như là một điều gì đó. Động từ links nối tính từ với chủ ngữ, KHÔNG đi theo trạng từ, kết cấu như sau:

Subject + SEEM + Adjective

Ví dụ:

- You seem happy. (Bạn có vẻ hạnh phúc). - The plan seemed quite simple. (Kế hoạch trong khi khá đơn giản).- I’ve only spoken with Ana over the phone, but she seems nice. (Tôi vẫn chỉ thủ thỉ với Ana qua điện thoại, tuy thế cô ấy hình như là thoải mái).- You seem bored. (Bạn dường như chán).- San seems unhappy with the results. (San dường như như không bằng lòng với kết quả đó).- You seem elated lớn hear the good news. (Bạn có vẻ như vui sướng nhằm nghe đông đảo tin tức giỏi lành).- She seems embarrassed about what happened. (Cô ấy dường như xấu hổ về các gì đã xảy ra).

Bạn đang xem: Hình như tiếng anh là gì

Cách sử dụng động tự Seem trong tiếng Anh

Seem to be Ta thường dùng seem to lớn be khi nói về những chuyện có vẻ đúng.

Ví dụ:

- Things far off seem lớn be small. (Những thứ ở xa có vẻ nhỏ).- The milk seems to lớn be sterilised. (Sữa hình như đã được khử trùng).- He's 16 years old, but he seems to lớn be younger. (Anh ấy sẽ 16 tuổi, mà lại anh ấy có vẻ trẻ hơn).

 

2. Cấu trúc và cách áp dụng Seem + lớn Verb - infinitive

Sau “Seem” họ thường dùng cấu tạo với rượu cồn từ nguyên thể: to + infinitive (hoặc rượu cồn từ sống thì chấm dứt - past participle - so với những sự khiếu nại đã ra mắt trong vượt khứ).

Cấu trúc:

Subject + seem + khổng lồ Verb-infinitive + Object

Or

Subject + seem + khổng lồ have + past pariticiple + Object

Ví dụ:

- It seems khổng lồ be some kind of jellyfish. Vị not go near it. (Đó có vẻ như là một trong những loài sứa. Đừng gồm lại sát nó.)- Kelly seems khổng lồ know a lot of about the industry. (Kelly có vẻ như biết không ít về ngành công nghiệp).- I seem to know more about him than anyone else. (Tôi hình như biết về anh ta nhiều hơn bất kể ai khác).- They seem lớn have made a mistake. (Dường như họ đã làm cho sai rồi). - She seems lớn have lost my way. She seems lớn need a help. (Hình như cô ấy đã biết thành lạc đường rồi.Cô ấy nên một sự góp đỡ).

Seem – nhường như

3. It seem that

Chúng ta cũng hoàn toàn có thể dùng kết cấu câu cùng với mệnh đề that-clause sau It seems:

Subject + it seem + that + clause

Ví dụ:

- It seems to me that he isn't the right person for the job. (Dường như cùng với tôi thì ông ấy không phải là người cân xứng với công việc).- It would seem that no kích hoạt need be taken. (Có vẻ như không có vận động nào đề xuất thực hiện).- It seems that they know what they're doing. (Dường như bọn họ biết họ đang làm những gì cả).

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Chế Độ Quân Chủ Là Gì, Please Wait

4. It seem as if, It seem like

“It seem as if”, “It seem like” có nghĩa là “Trông như thể là”, “Có vẻ như” có cấu tạo khi nói với viết tiếng Anh như sau:

Subject + it seem + as if + noun + clause

Subject + it seem + like + noun + clause

Subject + it seem + lượt thích + noun + pharse

Ví dụ:

- It seems as if they're no longer in love. (Dường như họ không còn yêu nhau nữa).- It seems like she'll never agree to a divorce. ( dường như cô ấy đã không bao giờ đồng ý ly dị).- It seemed like a good idea at the time. (Có vẻ như đó là một ý tưởng giỏi vào thời điểm đó).