Nguyên tử kim loại và phi kim mong đạt đến cấu hình electron bền thì đề nghị thực hiện quy trình nhường dìm electron, biến thành ion trái dấu links nhau, điện thoại tư vấn là liến kết ion.

Bạn đang xem: Ion là gì hóa 10


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1.Sự chế tạo ra thành ion, cation, anion

1.2.Sự tạo nên thành link ion

1.3.Tinh thể ion

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 12 hóa học 10

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK cùng Nâng cao

4. Hỏi đáp vềBài 12 Chương 3 hóa học 10


*

1.1.1. Ion, Cation, AnionSự chế tạo ra thành ion

Nguyên tử luôn trung hòa về điện, mà lại khi nguyên tử dường hay thừa nhận thêm electron thì nó trở thành phần tử mang điện gọi là ion.

Sự sản xuất thành CationKhi nguyên tử kim loại nhường đi e xung quanh cùng thì trở thành ion dương (hay Cation).Các nguyên tử kim loại phần bên ngoài cùng bao gồm 1,2,3 electron → dễ nhường electron để tạo nên cation (ion dương) bao gồm cấu hình bền chắc của khí hiếm.

*

Hình 1:Sự xuất hiện ion Li+

Li→Li++ 1e

Cấu hình electron của Li: 1s22s1, Nguyên tử Li dễ nhường 1 electron ở phần ngoài cùng (1s22s1), biến hóa ion dương Li+(1s2)Ví dụ:

Na →Na++ 1e (cation Natri)

Mg→ Mg2++ 2e (cation Magie)

Al→ Al3++ 3e (cation Nhôm)

Kết luận:

Trong những phản ứng hóa học, nhằm đạt thông số kỹ thuật electron bền của khí hi hữu nguyên tử sắt kẽm kim loại có khuynh hướng nhường e cho nguyên tử nguyên tố không giống để biến ion dương, gọi là cation.

Tổng quát: M → Mn+ + ne

Sự sản xuất thành CationKhi nguyên tử phi kim dìm thêm electron thì trở thành ion âm (hay Anion).Các nguyên tử phi kim phần bên ngoài cùng gồm 5,6,7e có tác dụng nhận thêm electron và biến thành anion (ion âm) có cấu hình chắc chắn của khí hiếm.

*

Hình 2:Sự sinh ra ion F-

F + 1e→ F-

Cấu hình e của nguyên tử F : 1s2 2s2 2p5

Do có 7e phần bên ngoài cùng bắt buộc Flo có xu hướng nhận thêm 1e để đã đạt được cấu hình bền vững của khí thảng hoặc Ne

*

Hình 3:Sự có mặt ion Cl-

Cl + 1e→ Cl-

Ví dụ: O + 2e→O2-
Các anion được gọi theo tên cội axit (trừ oxi). F-(ion florua), Cl-(ion clorua) ...
Kết luận:

Trong các phản ứng hóa học, để đạt cấu hình electron bền của khí hãn hữu nguyên tử phi kim có định hướng nhận e từ nguyên tử những nguyên tố không giống để biến hóa ion âm, call là anion.

Tổng quát: A + ne → An-

1.1.2. Ion đối kháng nguyên tử và Ion Đa nguyên tửIon solo nguyên tửLà những ion tạo nên từ một nguyên tử.Ví dụ: Cation: Na+, Ca2+… Anion: Cl- ,S2- …Ion đa nguyên tửLà rất nhiều nhóm nguyên tử có điện tích dương xuất xắc âm.Ví dụ: Cation: NH4+... Anion: SO42-, OH-…

1.2. SỰ TẠO THÀNH LIÊN KẾT ION


Ví dụ: Xét phân tử NaCl

Nguyên tử Na dường 1e đến nguyên tử Cl để biến thành ion dương Na+.

mãng cầu → Na+ + 1e

Mỗi nguyên tử Cl dìm 1e để biến thành ion âm Cl-

Cl + 1e → Cl-

*

Hình 4:Quá trình hình thành links ion thân Natri với Clo

Liên kết ion là links được hình thành vị lực hút tĩnh điện giữa những ion có điện trái dấu.Phản ứng hóa học:2Na + Cl2→ 2 NaCl

1.3. TINH THỂ ION


1.3.1. Tinh thể NaCl

Ở thể rắn, NaCl tồn tại dưới dạng tinh thể. Trong mạng tinh thể NaCl những ion Na+,Cl- được phân bố luân phiên hầu như đặn và bao gồm trật từ bỏ trên các đỉnh của hình lập phương nhỏ. Bao phủ mỗi ion đều sở hữu 6 ion ngược dấu link với nó.

*

Hình 5:Tinh thể ion NaCl

1.3.2. Tính chất chung của hợp hóa học ionTinh thể ion bền bỉ theo năm tháng vững vì chưng lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược lốt trong tinh thể lớn. Những hợp chất ion hầu hết khá rắn, cực nhọc nóng chảy, khó bay hơi.Các hợp chất ion hay tan những trong nước. Lúc nóng chảy, khi hài hòa trong nước chúng sản xuất thành hỗn hợp dẫn được điện, còn nghỉ ngơi trạng thái rắn thì ko dẫn được điện.

Xem thêm: Meaning Of Wrap Up Nghĩa Là Gì, Wrap Up In Vietnamese


Bài 1:

Nguyên tố X cùng Y thuộc nhóm A; nguyên tử yếu tố X tất cả 7 electron trên những phân lớp s, nguyên tử yếu tắc Y gồm 17 electron trên các phân lớp phường Công thức hợp hóa học tạo do X với Y; liên kết hóa học tập trong hợp hóa học đó là:

Hướng dẫn:

Nguyên tử nguyên tố X có 7 electron trên các phân lớp s⇒X: 1s22s23s24s25s1Vì thuộc nhóm A đề nghị X thuộc đội IANguyên tử nhân tố Y có 17 electron trên những phân lớp p⇒Y: 2p63p64p5⇒4s24p5Vì Y thuộc nhóm A⇒X thuộc đội VIIA⇒Hợp hóa học XY: link ion

Bài 2:

Nguyên tử nhân tố X có electron cuối cùng thuộc phân lớp s, nguyên tử nguyên tố Y tất cả electron sau cùng thuộc phân lớp phường Biết rằng tổng số electron vào nguyên tử của X với Y là 20. Thực chất của link hóa học trong hợp hóa học X – Y là:

Hướng dẫn:

X tất cả e cuối thuộc phân lớp s ⇒ nhóm A (I hoặc II).Y tất cả e cuối thuộc phân lớp p⇒ team A (III → VIII).eX+ eY= 20⇒ pX+ pY= 20Ta có: X chỉ có thể là: H (p = 1); He (p = 2); mãng cầu (p = 11) cùng K (p = 19).⇒ Ta thấy chỉ gồm Na (p = 11)⇒ pY= 9 (Flo) thỏa mãn.⇒ X - Y: NaF (liên kết ion).