Bài 1 Địa lí lớp 6: Vị trí, ngoại hình và form size của Trái Đất. Giải bài 1, bài bác 2, giải bài tập lí thuyết trang 8. Hãy vẽ một hình trụ tượng trưng đến Trái Đất cùng ghi trên đó: rất Bắc, cực Nam, đường Xích đạo nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam..

Bạn đang xem: Kinh tuyến vĩ tuyến là gì lớp 6

Bạn đã xem: Kinh đường vĩ tuyến là gì lớp 6

Quan gần cạnh hình 1, em hãy nói tên tám trái đất trong hệ khía cạnh Trời và cho biết thêm Trái Đất nằm ở phần thứ mấy trong số hành tinh, theo lắp thêm tự xa dần dần Mặt Trời ?

Tám hành tinh trong hệ khía cạnh trời : Thủy tinh, Kim tinh, Trái đất, hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên vương tinh cùng Hải vương tinh.

Trái khu đất nằm tại đoạn thứ ba trong những hành tinh, theo thiết bị tự xa dần dần Mặt trời.

Dựa vào hình 2, hãy cho thấy độ dài bán kính và đường Xích đạo của Trái Đất.

Độ dài nửa đường kính Trái khu đất là 6370 km

Độ dài con đường xích đạo là 40076 km

Hãy cho thấy các đường nối sát hai điểm cực Bắc và rất Nam trên bề mặt quả Địa mong là phần lớn đường gì. Hầu như vòng tròn trên quả Địa ước vuông góc với những kinh tuyến đường là đầy đủ đường gì ?


*

Các đường nối sát hai điểm cực bắc và rất Nam trên bề mặt quả Địa mong là các đường tởm tuyến. đầy đủ vòng tròn trên quả Địa ước vuông góc với các kinh tuyến đường là các đường vĩ tuyến.

Hãy xác định trên trái Địa cầu đường giao thông kinh tuyến gốc và đường vĩ đường gốc.

Kinh tuyến đối diện với tởm tuyến cội là kinh tuyến bao nhiêu độ ?

Là tởm tuyến 1800

Hãy chỉ nửa ước Bắc nửa mong Nam những vĩ đường Bắc và vĩ đường Nam trên trái Địa cầu hoặc trên hình 3.


*

– Nửa ước Bắc: nửa bề mặt địa cầu tính từ Xích đạo đến cực Bắc.

– Nửa mong Nam: nửa mặt phẳng địa ước tính tự Xích đạo cho cực Nam

– Vĩ tuyến đường Bắc: phần lớn vĩ đường nằm từ Xích đạo mang lại cực Bắc.

– Vĩ đường Nam: hầu như vĩ con đường nằm từ bỏ Xích đạo cho cực Nam.

Bài 1. Trên trái Địa Cầu, ví như cứ bí quyết 100, ta vẽ một kinh con đường thì có toàn bộ bao nhiêu kinh tuyến đường ? nếu cứ bí quyết 100 ta vẽ một vĩ đường thì sẽ sở hữu bao nhiêu vĩ tuyến Bắc và bao nhiêu vĩ tuyến Nam ?

Trên trái Địa cầu. Trường hợp cử giải pháp 10° ta vẽ một kinh tuyến, thì có tất cả 36 kinh tuyến. Nếu cứ 10° ta vẽ một vĩ tuyến thì ta bao gồm 9 vĩ tuyến Bắc ở nửa mong Bắc với 9 vĩ tuyến Nam nghỉ ngơi nửa ước Nam. Đường Xích đạo là vĩ đường 0° chung cho tất cả hai nửa cầu. Vĩ đường 90°B ở rất Bắc với vĩ con đường 90°N ở rất Nam là nhì điểm cực Bẳc và cực Nam.

Xem thêm: Take Out Nghĩa Là Gì - Ý Nghĩa Của Take Out Something Trong Tiếng Anh

Bài 2. Hãy vẽ một hình tròn tượng trưng đến Trái Đất và ghi bên trên đó: cực Bắc, rất Nam, mặt đường Xích đạo nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam.


Có gì mới


Trending