giải bài xích tập bài bác 1, 2, 3, 4 trang 14 SGK Hóa lớp 9: tính chất hóa học của axit – Chương 1.

Bạn đang xem: Bài 1,2,3,4 trang 14 sgk hóa lớp 9: tính chất hóa học của axit

A. đặc thù hóa học tập của axit

I.Tính chất hóa học của axit

1. Axit có tác dụng đổi màu hóa học chỉ thị: hỗn hợp axit làm thay đổi màu quỳ tím thành đỏ.

2. Axit tính năng với kim loại

Dung dịch axit tính năng được với một vài kim các loại tạo thành muối với giải phóng khí hiđro

Thí dụ:

3H2SO4 (dd loãng) + 2Al → Al2(SO4)3 + 3H2

2HCl + fe → FeCl2 + H2

Những sắt kẽm kim loại không tác dụng với HCl, H2SO4 loãng như Cu, Ag, Hg,…

Chú ý: Axit HNO3 và H2SO4 đặc công dụng được với khá nhiều kim loại nhưng không giải phóng hiđro.

3. Axit tác dụng với bazơ tạo ra thành muối và nước

Thí dụ: H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O

4. Axit công dụng với oxit bazơ chế tạo ra thành muối với nước.

Thí dụ: Fe2O3 + 6HCl → FeCl3 + 3H2O

Ngoài ra, axit còn tính năng với muối.

II. Axit bạo phổi và axit yếu

Dựa vào tài năng phản ứng, axit được chia thành 2 loại:

+ Axit mạnh như HCl, H2SO4, HNO3,…

+ Axit yếu đuối như H2S, H2CO3,…


Quảng cáo


B. Giải bài xích tập Hóa 9 bài 3 trang 14 Hóa lớp 9

Bài 1. Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 và dung dịch axit sunfuric loãng, hãy viết các phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng điều chế magie sunfat.

Đáp án: Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

Bài 2: Có rất nhiều chất sau: CuO, Mg, Al2O3, Fe(OH)3, Fe2O3. Hãy lựa chọn 1 trong phần đông chất sẽ cho tính năng với dung dịch HCl sinh ra:

a) Khí khối lượng nhẹ hơn không khí và cháy được trong ko khí.

b) dung dịch có màu xanh lam

c) Dung dịch bao gồm màu rubi nâu

d) Dung dịch không tồn tại màu.

Viết những phương trình hóa học.

Hướng dẫn: a) Khí khối lượng nhẹ hơn không khí cùng cháy được trong không khí là khí H2;

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2


Quảng cáo


b) dung dịch có màu xanh lam là dung dịch muối đồng (II).

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Dung dịch gồm màu đá quý nâu là dung dịch muối fe (III)

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

d) Dung dịch không có màu là dung dịch muối nhôm.

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O.

Bài 3. Hãy viết các phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng trong mỗi trường hòa hợp sau:

a) Magie oxit với axit nitric; d) Sắt cùng axit clohiđric;

b) Đồng (II) oxit cùng axit clohiđric; e) Kẽm và axit sunfuric loãng.

c) Nhôm oxit với axit sunfuric;

Giải bài xích 3:

a) MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O

b) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

d) sắt + 2HCl → FeCl2 + H2

e) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Bài 4 trang 14 Hóa 9: Có 10 gam hỗn hợp bột hai sắt kẽm kim loại đồng với sắt. Hãy giới thiệu phương pháp xác định thành phần xác suất (theo khối lượng) của mỗi kim loại trong các thành phần hỗn hợp theo:

a) phương thức hóa học. Viết phương trình hóa học.

Xem thêm: Thuyết Minh Là Gì? Văn Thuyết Minh Là Gì ? Thuyết Minh Là Gì

b) phương pháp vật lí.

(Biết rằng đồng không tác dụng với axit HCl cùng axit H2SO4 loãng)

Đáp án bài bác 4:

a) phương pháp vật lí: dùng thanh nam giới châm, sau khoản thời gian đã quấn đầu nam châm bằng miếng nilon mỏng và nhỏ. Chà các lần vào hỗn hợp để lấy riêng fe ra (Vì fe bị nam châm hút từ hút còn đồng không xẩy ra nam châm hút), rồi rước cân. đưa sử bao gồm m gam Fe. Thành phần phần trăm theo khối lượng của fe là:

%Fe = m/10 .100%

Suy ra: %Cu = 100% – %Fe

Phương trình hóa học: sắt + 2 HCl → FeCl2 + H2

Cu+HCl → Không xẩy ra phương trình phản nghịch ứng hóa học

b) cách thức hóa học: Ngâm tất cả hổn hợp bột Fe và Cu vào dung dịch axit HCl hoặc H2SO4 loãng , đem dư cho đến khi khí kết thúc thoát ra (Fe đang phản ứng hết), lọc lấy hóa học rắn còn lại, rửa nhiều lần trên chứng từ lọc, có tác dụng khô cùng cân. Chất rắn chính là Cu. đưa sử bao gồm m gam Cu. Thành phần phần trăm theo cân nặng của đồng là: