Lý thuyết tổng hợp công nghệ lớp 7 bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ, chọn lọc năm 2021 – 2022 tiên tiến nhất gồm nắm tắt kim chỉ nan và rộng 500 bài tập ôn luyện Sử 7. Hy vọng bộ tổng hợp lý và phải chăng thuyết technology lớp 7 để giúp đỡ học sinh củng thay kiến thức, ôn tập và được điểm cao trong số bài thi trắc nghiệm môn Công Nghệ.

Bạn đang xem: Luân canh xen canh tăng vụ


Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ

A. Lý thuyết

I. Luân canh, xen canh, tăng vụ

- Là mọi phương thức canh tác thông dụng trong trồng trọt.

1. Luân canh

Là cách triển khai gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên và một diện tích.

Năm lắp thêm 1: Trồng ngô hoặc đỗ (tháng 1 mang đến tháng 5).

Trồng lúa mùa bao gồm vụ (từ mon 7 cho tháng 12).

Năm sản phẩm 2: Trồng khoai lang (từ tháng 12 đến tháng 5).

Trồng lúa hè thu (từ mon 5 mang đến tháng 8).

Trồng lúa mùa muộn (từ mon 8 cho tháng 12).

gồm các mô hình luân canh như sau:

- Luân canh giữa các cây cỏ cạn cùng với nhau.

- Luân canh giữa cây xanh cạn với cây trồng nước.

phương pháp luân canh hợp lý cần chăm chú đến các yếu tố: mức độ tiêu thụ chất bồi bổ là những hay không nhiều và năng lực chống sâu, bệnh tình của mỗi một số loại cây trồng.

2. Xen canh:

Em hãy nêu một vài lấy ví dụ về xen canh các loại cây xanh mà em biết.

*
*

3. Tăng vụ: là tăng số vụ gieo trồng những năm trên một thửa ruộng.

II. Công dụng của luân canh, xen canh và tăng vụ

- Luân canh khiến cho đất tăng cường mức độ phì nhiêu, điều hoà bồi bổ và sút sâu, bệnh.

- Xen canh sử dụng phải chăng đất, ánh nắng và điều hoà dinh dưỡng.

B. BÀI TẬP

Câu 1: Luân canh là

A. Cách triển khai gieo trồng luân phiên các loại cây xanh khác nhau trên và một diện tích

B. Tăng số vụ gieo trồng trong những năm trên một diện tích s đất

C. Trồng hai một số loại hoa màu cùng một lúc trên cùng một diện tích

D. Tăng xuất phát từ 1 vụ lên hai, tía vụ

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải ưa thích : (Luân canh là cách thực hiện gieo trồng luân phiên những loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích s – SGK trang 50)


Câu 2: Cây ngô thường được trồng xen canh với một số loại cây nào?

A. Cây hoa hồng

B. Cây đậu tương

C. Cây bàng

D. Cây hoa đồng tiền

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải say mê : (Cây ngô hay được trồng xen canh với nhiều loại cây đậu tương – SGK trang 50)


Câu 3: Có mấy hình thức luân canh?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải mê thích : (Có 2 vẻ ngoài luân canh: Luân canh thân các cây xanh cạn cùng với nhau và luân canh giữa cây cối cạn với cây cỏ nước – SGK trang 50)


Câu 4: Cây đỗ rất có thể luân canh với cây xanh nước nào?

A. Cây sen

B. Cây lộc bình tây

C. Cây lúa

D. Cây khoai lang

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải yêu thích : (Cây đỗ có thể luân canh với cây lúa – SGK trang 50)


Câu 5: Năm lần đầu trồng ngô hoặc đỗ nên từ tháng mấy?

A. Từ tháng 12 mang lại 5

B. Từ tháng 1 cho 5

C. Từ tháng 5 cho 8

D. Từ tháng 8 cho 12

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải say mê : (Năm thứ nhất trồng ngô hoặc đỗ nên từ tháng 1 cho 5 – SGK trang 50)


Câu 6: Ý nghĩa của biện pháp tăng vụ?

A. Tăng độ phì nhiêu

B. Điều hòa dinh dưỡng đất

C. Sút sâu bệnh

D. Tăng thành phầm thu hoạch

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải say mê : (Ý nghĩa của phương án tăng vụ là tăng sản phẩm thu hoạch – SGK trang 51)


Câu 7: Các yếu đuối tố tác động đến giải pháp luân canh như vậy nào?

A. Mức độ tiêu thụ hóa học dinh dưỡng

B. Khả năng chống sâu bệnh của cây trồng

C. Cả A với B

D. A hoặc B

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải say đắm : (Các yếu ớt tố tác động đến giải pháp luân canh là:

+ mức độ tiêu thụ hóa học dinh dưỡng

+ tài năng chống sâu bệnh dịch của cây xanh – SGK trang 50)


Câu 8: Biện pháp xen canh được thực hiện để tận dụng các yếu tố nào?

A. Diện tích

B. Chất dinh dưỡng

C. Ánh sáng

D. Cả A, B, C.

Xem thêm: Công Nghệ 8 Bài 35 Thực Hành Cứu Người Bị Tai Nạn Điện, Công Nghệ 8 Bài 35: Thực Hành

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải đam mê : (Biện pháp xen canh được thực hiện để tận dụng tối đa diện tích, chất dinh dưỡng, ánh sáng… - SGK trang 50)


Câu 9: Ở năm trang bị 2, thời hạn trồng khoai lang là như vậy nào?

A. Từ thời điểm tháng 12 cho 5

B. Từ tháng 1 mang lại 5

C. Từ thời điểm tháng 5 cho 8

D. Từ thời điểm tháng 8 mang lại 12

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải đam mê : (Ở năm sản phẩm công nghệ 2, thời hạn trồng khoai lang là từ thời điểm tháng 12 đến 5 – SGK trang 50)


Câu 10: Tăng vụ là như vậy nào?

A. Tăng số vụ gieo trồng trong thời điểm trên một diện tích s đất

B. Tăng thành phầm thu hoạch

C. Tăng từ một vụ lên hai, tía vụ vào năm

D. Cả A, B, C đa số đúng

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích hợp : (Tăng vụ là:

+ Tăng số vụ gieo trồng trong thời gian trên một diện tích đất. Tăng từ 1 vụ lên hai, cha vụ trong năm.