Căn cứ Quyết định về việc hoàn thuế số ……… ngày ………….. của …………………………………………………………….Bạn đang xem: Mã đbhc là gì

Bài Viết: Mã đbhc là gì

Mong muốn KBNN (Vị trí thẳng trực tiếp hoàn trả):……………………………………….. Tỉnh, đô thị ……………………………………..

Hoàn trả cho: ………………………………………………………………………………… Mã số thuế:……………………….

Bề ngoài hoàn trả:

Tiền mặt

Chuyển khoản

Chuyển tiền vào tài khoản số: ………………………………………… Tại Ngân hàng (KBNN) (B):……………………….

(hoặc) thanh toán trả tiền mặt cho: ………………………………….. Số CMND/HC …………. cấp ngày ………. tại ……………..

Lý do hoàn trả:…………………………………………………………………………………………………………………………

Niên độ ngân sách của khoản thu đc hoàn trả: ……………………………… Content khoản hoàn trả:

STT

Content

khoản nộp NSNN

Mã Chương

NDKT (TM)

KBNN Vị trí thu NSNN (1)

Mã ĐBHC(1)

Số tiền đã nộp

Số tiền đc hoàn trả(2)

Tổng cộng

Tổng số tiền hoàn trả ghi bằng chữ:……………………………………………………………………………………………….

NGƯỜI LẬP

(Ký, ghi họ tên)

Ngày……tháng…..năm…….

THỦ TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

PHẦN KBNN HẠCH TOÁN HOÀN TRẢ

Mã quỹ: …………………… Mã ĐBHC: …………………..

Mã KBNN:……………………………………………………..

1. Hạch toán phần hoàn trả:

Niên độ hạch toán hoàn trả………………………………..

Giảm thu NSNN

Chi NSNN

Chương ….. Khoản ….. TM

 

nguồn NS

Định khoản

Số tiền

Thiếu

………………

………………

………………

Hạch toán báo Thiếu KB hoàn trả (nếu có):

– Tại KBNN:…………………………. Mã KB:……………….

– Tại KBNN:…………………………. Mã KB:……………….


Bạn đang xem: Mã đbhc là gì


Xem thêm: Nghiên Cứu Sinh Tiếng Anh Là Gì ? Nghiên Cứu Sinh Tiếng Anh Là Gì

Thiếu

…………………..

NGƯỜI NHẬN TIỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

KBNN HOÀN TRẢ (A)

Ngày……..tháng ……năm ……

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

 

NGÂN HÀNG (KBNN) B

Ngày……..tháng ……năm ……

Kế toán

Kế toán trưởng

 

 

 

 

Ghi chú: – (1) Cột KBNN Vị trí thu: chỉ ghi khi có khoản chi hoàn trả hộ những KBNN khác, cơ quan thu không phải ghi cột “mã địa bàn thu”;

 

>> Tải Mẫu số 01/LHT (Phát hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 01/LHT, 01/LHT, Mẫu số 01/LHT: Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước, mau so 01/lht: lenh hoan tra khoan thu ngan sach nha nuoc

 


*

*

——————————–

Mẫu Hoàn Thuế :

>> Mẫu số 01/ĐNHT : Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

>> Mẫu số 01-1/ĐNHT : Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào

>> Mẫu số 01-2/ĐNHT : Bảng tổng hợp phí xăng dầu

>> Mẫu số 01-3/ĐNHT : Bảng kê hồ sơ xuất nhập vào hàng hoá, dịch vụ

>> Mẫu số 01-4/ĐNHT : Bảng kê hồ sơ xuất khẩu hàng hoá đầu tư ra nước ngoài

>> Mẫu số 01-5/ĐNHT : Bảng kê thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào áp dụng cho cơ quan thay mặt ngoại giao

>> Mẫu số 01-6/ĐNHT : Bảng kê thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào áp dụng cho viên chức ngoại giao nước ta

>> Mẫu số 03/ĐNHT : Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định giữa nước ta and …(tên vùng, lãnh thổ ký kết) sử dụng nếu với những tổ chức, cá nhân là đối tượng người tiêu dùng cư trú của nước ta.

>> Mẫu số 01/HT-TB : Thông báo về việc chuyển hồ sơ hoàn thuế sang diện check trước, hoàn thuế sau

>> Mẫu số 02/HT-TB : Thông báo về việc không đc hoàn thuế

>> Mẫu số 01/QĐHT : Quyết định về việc hoàn thuế

>> Mẫu số 02/QĐHT : Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước

Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Mã Đbhc Là Gì – Giấy Nộp Tiền Vào Ngân Sách

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://popeinbulgaria.com Mã Đbhc Là Gì – Giấy Nộp Tiền Vào Ngân Sách