Căn cứ ra quyết định về việc hoàn thuế số ……… ngày ………….. Của …………………………………………………………….Bạn đã xem: Mã đbhc là gì

Bài Viết: Mã đbhc là gì

Mong mong KBNN (Vị trí trực tiếp trực tiếp hoàn trả):……………………………………….. Tỉnh, city ……………………………………..

Hoàn trả cho: ………………………………………………………………………………… Mã số thuế:……………………….

Bề quanh đó hoàn trả:

Tiền phương diện

Chuyển khoản

Chuyển chi phí vào thông tin tài khoản số: ………………………………………… Tại ngân hàng (KBNN) (B):……………………….

(hoặc) giao dịch trả tiền phương diện cho: ………………………………….. Số CMND/HC …………. Cấp cho ngày ………. Trên ……………..

Lý bởi hoàn trả:…………………………………………………………………………………………………………………………

Niên độ túi tiền của khoản thu được hoàn trả: ……………………………… content khoản hoàn trả:

STT

Content

khoản nộp NSNN

Mã Chương

NDKT (TM)

KBNN vị trí thu NSNN (1)

Mã ĐBHC(1)

Số tiền sẽ nộp

Số tiền đc hoàn trả(2)

Tổng cộng

Tổng số tiền hoàn lại ghi bởi chữ:……………………………………………………………………………………………….

NGƯỜI LẬP

(Ký, ghi họ tên)

Ngày……tháng…..năm…….

THỦ TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

PHẦN KBNN HẠCH TOÁN HOÀN TRẢ

Mã quỹ: …………………… Mã ĐBHC: …………………..

Mã KBNN:……………………………………………………..

1. Hạch toán phần hoàn trả:

Niên độ hạch toán hoàn trả………………………………..

Giảm thu NSNN

Chi NSNN

Chương ….. Khoản ….. TM

 

nguồn NS

Định khoản

Số tiền

Thiếu

………………

………………

………………

Hạch toán báo thiếu hụt KB trả lại (nếu có):

– tại KBNN:…………………………. Mã KB:……………….

– trên KBNN:…………………………. Mã KB:……………….


Bạn đang xem: Mã đbhc là gì


Xem thêm: Nghiên Cứu Sinh Tiếng Anh Là Gì ? Nghiên Cứu Sinh Tiếng Anh Là Gì

Thiếu

…………………..

NGƯỜI NHẬN TIỀN

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

KBNN HOÀN TRẢ (A)

Ngày……..tháng ……năm ……

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

 

NGÂN HÀNG (KBNN) B

Ngày……..tháng ……năm ……

Kế toán

Kế toán trưởng

 

 

 

 

Ghi chú: – (1) Cột KBNN địa chỉ thu: chỉ ghi khi bao gồm khoản chi hoàn lại hộ mọi KBNN khác, phòng ban thu chưa hẳn ghi cột “mã địa bàn thu”;

 

>> thiết lập Mẫu số 01/LHT (Phát hành theo thông bốn 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 01/LHT, 01/LHT, Mẫu số 01/LHT: Lệnh hoàn trả khoản thu túi tiền nhà nước, mau so 01/lht: lenh hoan tra khoan thu ngan sach nha nuoc

 


*

*

——————————–

Mẫu hoàn Thuế :

>> chủng loại số 01/ĐNHT : Giấy ý kiến đề xuất hoàn trả khoản thu chi phí nhà nước

>> mẫu số 01-1/ĐNHT : Bảng kê hoá đối chọi chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào

>> chủng loại số 01-2/ĐNHT : Bảng tổng hợp phí xăng dầu

>> mẫu mã số 01-3/ĐNHT : Bảng kê hồ sơ xuất nhập vào hàng hoá, dịch vụ

>> mẫu số 01-4/ĐNHT : Bảng kê hồ sơ xuất khẩu mặt hàng hoá chi tiêu ra nước ngoài

>> mẫu mã số 01-5/ĐNHT : Bảng kê thuế GTGT của mặt hàng hoá, thương mại & dịch vụ mua vào áp dụng cho cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao

>> mẫu số 01-6/ĐNHT : Bảng kê thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào áp dụng cho viên chức nước ngoài giao nước ta

>> chủng loại số 03/ĐNHT : Giấy đề xuất hoàn thuế theo hiệp nghị giữa vn and …(tên vùng, khu vực ký kết) thực hiện nếu với phần đông tổ chức, cá nhân là đối tượng người dùng người tiêu dùng cư trú của nước ta.

>> mẫu số 01/HT-TB : thông báo về vấn đề chuyển hồ sơ hoàn thuế quý phái diện check trước, hoàn thuế sau

>> chủng loại số 02/HT-TB : thông báo về vấn đề không đc hoàn thuế

>> chủng loại số 01/QĐHT : đưa ra quyết định về việc hoàn thuế

>> chủng loại số 02/QĐHT : đưa ra quyết định về bài toán hoàn thuế kiêm bù trừ thu túi tiền nhà nước

Thể Loại: chia sẻ trình bày kỹ năng và kiến thức Cộng Đồng

Bài Viết: Mã Đbhc Là Gì – Giấy Nộp chi phí Vào Ngân Sách

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://popeinbulgaria.com Mã Đbhc Là Gì – Giấy Nộp tiền Vào Ngân Sách