I. Dân số

1. Bùng phát dân số

- Dân số trái đất tăng nhanh, độc nhất vô nhị là nửa sau ráng kỷ XX.- số lượng dân sinh bùng nổ hiện nay chủ yếu ở các nước đã phát triển(chiếm 80% dân sinh và 95% số dân tăng thêm hàng năm của cụ giới).- dân số tăng nhanh gây sức xay nặng nề đối với tài nguyên môi trường, cách tân và phát triển kinh tế unique cuộc sống.

Bạn đang xem: Một số vấn đề mang tính toàn cầu địa 11

Bảng số liệu về tỉ suất ngày càng tăng dân số thoải mái và tự nhiên trung bình năm của trái đất và những nhóm nước qua các giai đoạn (Đơn vị: %)

Nhóm nước

Tỉ suất tăng thêm dân số thoải mái và tự nhiên các giai đoạn

1960-1965

1965-1970

1985-1990

1990-1995

1995-2000

2010-2015

Thế giới

1,9

2,1

1,6

1,5

1,4

1,2

Các nước phân phát triển

1,2

0,8

0,6

0,2

0,2

0,1

Các nước đang phát triển

2,3

2,6

1,9

1,9

1,7

1,4

2. Già hóa dân số

- Dân số thế giới có xu thế già đi + Tỉ lệ tín đồ + tỉ lệ > 65 tuổi tăng.

Bảng số liệu về cơ cấu dân số theo team tuổi của quả đât và những nhóm nước năm 2000 và năm ngoái (Đơn vị: %)

Nhóm nước

Năm 2000

Năm 2015

0-14

15-64

65 trở lên

0-14

15-64

65 trở lên

Thế giới

30,2

63,0

6,8

26,1

65,6

8,3

Các nước phạt triển

18,2

67,5

14,3

16,4

66,0

17,6

Các nước sẽ phát triển

33,1

61,9

5,0

28,1

65,5

6,4

- Hậu quảcủa cơ cấu dân sinh già + thiếu lao động. + ngân sách chi tiêu phúc lợi cho những người già tăng.

II. Môi trường

1. Chuyển đổi khí hậu thế giới và suy bớt tầng ôdôn

- Lượng CO2tăng →hiệu ứng nhà kính tăng→ ánh sáng Trái đất tăng.- Khí thải từ thêm vào công nghiệp và sinh hoạt→ mưa axit→ tầng ôzôn mỏng dính và thủng.

*

2. Ô nhiễm môi trường nước ngọt, biển và đại dương

- hóa học thải công nghiệp cùng sinh hoạt chưa xử líđổ thẳng vào sông hồ → ô nhiễm → háo nước sạch.- hóa học thải công nghiệp chưa up load → đổ trực tiếp vào sông biển, đắm tàu, rửa tàu, tràn dầu→ môi trường xung quanh biển chịu những tổn thất.

Xem thêm: Công Nghệ 8 Bài 40: Thực Hành Đèn Ống Huỳnh Quang, Giải Bài Tập Công Nghệ 8

3. Suy giảm đa dạng và phong phú sinh học

- khai quật thiên nhiên quá mức→ sinh thứ bị tốt chủng hoặc sắp đến tuyệt chủng → mất không ít loài sinh vật, ren di truyền, thực phẩm, thuốc, vật liệu sản xuất …

III. Một số vấn đề khác

Xung đột nhiên sắc tộc, xung đột tôn giáo cùng nạn khủng bố trở thành mối đe dọa trực tiếp tới ổn định hòa bình của rứa giới.