Năng suất sinh học là: tổng lượng chất khô tích điểm được hàng ngày trên 1 ha gieo trồng vào suốt thời hạn sinh trưởng.
Bạn đang xem: Năng suất sinh học là gì

*
*
*
*
*
*
*
*

Sự tích điểm cacbon nghỉ ngơi cây phía dương (g/m2/ngày) như sau: rễ: 0,2; lá: 0,3; thân: 0,6; hoa: 8,8. Năng suất sinh học và năng suất kinh tế của cây phía dương bởi bao nhiêu?
Xem thêm: Cụm Get On With Nghĩa Là Gì, Một Số Cụm Với Get Thông Dụng, Get On With Là Gì

Trên 1 ha cà chua, sau 60 mùa thu được 3000kg sinh khối. Vào đó, bao gồm 2400 kg quả. Hãy hào kiệt suất sinh học (kg/ngày/ha), năng suất kinh tế tài chính (kg/ngày/ha), thông số kinh tế?


Cho các biện pháp sau:(1) Tăng diện tích s lá hấp thụ ánh nắng là tăng cường độ quang phù hợp dẫn cho tăng tích lũy chất hữu cơ trong cây→ tăng năng suất cây trồng.(2) Điều khiển tăng diện tích bộ lá nhờ các biện pháp: bón phân, tưới nước đúng theo lý, tiến hành kỹ thuật quan tâm phù hợp so với mỗi loại và giống cây trồng.(3) Điều tiết hoạt động quang hòa hợp của lá bằng cách áp dụng những biện pháp kỹ thuật siêng sóc, bón phân, tưới nước vừa lòng lý, cân xứng đối với mỗi loài cùng giống cây trồng. Tạo điều kiện cho cây dung nạp và chuyển hóa năng lượng mặt trời một cách bao gồm hiệu quả.(4) Trồng cây cùng với mật độ xum xê để lá nhận được nhiều ánh sáng đến quang hợp.(5) tuyển chọn chọn, sử dụng những loại cây tất cả sự phân bố thành phầm quang hòa hợp vào các thành phần có giá chỉ trị tài chính với xác suất cao (hạt, quả, củ,...) → tăng hệ số kinh tế tài chính của cây trồng.(6) các biện pháp nông sinh, bón phân thích hợp lý.Những biện pháp nào trên đây được thực hiện để tăng năng suất cây xanh thông qua điều tiết quang hợp?