Bản vẽ chi tiết là phiên bản vẽ diễn tả hình dạng, kích thước và các yêu mong kĩ thuật của đưa ra tiết.

Bạn đang xem: Nội dung bản vẽ chi tiết

Bao gồm:

Các hình biểu diễn

Khung bạn dạng vẽ, size tên

Các con số kích thước

Các yêu mong kĩ thuật

Công dụng: phiên bản vẽ chi tiết là tư liệu kĩ thuật sử dụng trong việc chế tạo và soát sổ chi tiết.

*

Sơ đồ vật nội dung bạn dạng vẽ bỏ ra tiết

II.Đọc bạn dạng vẽchi tiết

Trình tự đọc bạn dạng vẽ

Gồm 5 bước:

Đọc nội dung trong khung tên.

Phân tích những hình chiếu, hình cắt.

Phân tích kích thước.

Đọc yêu mong kĩ thuật.

Mô tả hình dáng và cấu tạo của đưa ra tiết, công dụng của chi tiết đó.

Bản vẽ ống lót:

Tên gọi chi tiết: ống lót.

Vật liệu: thép

Tỉ lệ: 1:1

Tên điện thoại tư vấn hình chiếu: hình chiếu cạnh

Vị trí hình cắt: cắt ở phần hình chiếu đứng.

Kích thước phổ biến của bỏ ra tiết: 28mm,30mm.

Kích thước những phần của bỏ ra tiết: Đường kính kế bên 18mm, đường kính lỗ 16mm, chiều dài 30mm.

Gia công: có tác dụng tù cạnh

Xử lí bề mặt: mạ kẽm.

Mô tả những thiết kế và kết cấu của bỏ ra tiết: ống hình tròn trụ tròn.

Công dụng của chi tiết dùng để lót giữa các chi tiết.


*

III.Cách lập bản vẽ đưa ra tiết:


Bước 1: sắp xếp các hình biểu diễn và size tên.

Bố trí những hình biểu diễn trên bản vẽ bằng những đường trục và đường bao hình biểu diễn.

Bước 2: Vẽ mờ.

Lần lượt vẽ hình dạng phía bên ngoài và phần phía bên trong của những bộ phận, vẽ hình cắt và phương diện cắt…

Bước 3: tô đậm.

Trước khi tô đậm đề xuất kiểm tra thay thế những sai sót, kẻ mặt đường gạch gạch của phương diện cắt, kẻ con đường gióng và đường ghi kích thước. Vẽ những nét đậm.

Bước 4: Ghi phần chữ.

Ghi kích thước, yêu ước kĩ thuật, văn bản khung tên.


Bài 1:

Thế nào là bản vẽ cụ thể ? phiên bản vẽ chi tiết dùng để làm gì?

Hướng dẫn giải

Bản vẽ cụ thể là một phương tiện thông tin dùng trong cung cấp và đời sống.

Bản vẽ cụ thể có:

Hình màn trình diễn gồm hình cắt (ở địa chỉ hình chiếu đứng) và hình chiếu cạnh.Hai hình chiếu ấy mô tả hình dạng bên trong và bên phía ngoài của đồ dùng thể.

Kích thước có size chung và size riêng.

Yêu cầu kĩ thuật gồm chỉ dẫn về gia công, up date bề mặt.

Khung tên bao gồm tên gọi cụ thể máy, trang bị liệu, tỉ lệ, kí hiệu phiên bản vẽ, cơ sở thiết kế.

Bản vẽ cụ thể dùngđể sản xuất và kiểm tra chi tiết máy ,dùng vào laođộng , chế tạo , thêm ráp ,thi công vận hành

Bài 2:

Em hãy nêu trình từ đọc bản vẽ bỏ ra tiết?

Hướng dẫn giải

Gồm 5 bước:

1. Form tên.

2. Hình biểu diễn.

3. Kích thước.

4. Yêu cầu kĩ thuật.

5. Tổng hợp.

Tên gọi chi tiết : ống lót.

Vật liệu: thép

Tỉ lệ: 1:1

Tên call hình chiếu: hình chiếu cạnh

Vị trí hình cắt: cắt ở trong phần hình chiếu đứng.

Kích thước chung của đưa ra tiết: 28mm,30mm.

Xem thêm: Internet Là Gì Tin Học 9 - Tin Học 9 Bài 2: Mạng Thông Tin Toàn Cầu Internet

Kích thước những phần của đưa ra tiết: Đường kính quanh đó 18mm, 2 lần bán kính lỗ 16mm, chiều nhiều năm 30mm.