"Quan gần kề kĩ một chất chỉ hoàn toàn có thể biết được..... Dùng phương pháp đo mới xác minh được..... Của chất. Còn mong biết một chất bao gồm tan trong nước, dẫn được điện hay không thì phải........"
Bạn đang xem: Quan sát kĩ một chất chỉ có thể biết được

Lời giải bỏ ra tiết

Quan ngay cạnh kĩ một hóa học chỉ hoàn toàn có thể biết được tính chất vẻ ngoài của chất (thể, màu...). Dùng nguyên lý đo mới xác định được nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, trọng lượng riêng của chất. Còn mong biết một chất bao gồm tan trong nước, dẫn được điện hay không thì phải làm thí nghiệm."

popeinbulgaria.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*Xem thêm: Bài 38 Thực Hành Địa Lí 10, Địa Lí 10 Bài 38 (Ngắn Nhất): Thực Hành

vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp popeinbulgaria.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng popeinbulgaria.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?