- 1m3 = 1000dm3, cho nên để đổi một trong những từ đơn vị mét khối sang đơn vị chức năng đề-xi-mét khối, ta chỉ việc nhân số đó với 1000.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 118 mét khối

- 1dm3 = 1000cm3, do đó để đổi một vài từ đơn vị xăng-ti-mét khối sang đơn vị chức năng đề-xi-mét khối, ta chỉ bài toán chia số đó đến 1000.

- 1dm3 = 1000cm3, cho nên để đổi một trong những từ đơn vị đề-xi-mét khối sang đơn vị chức năng xăng-ti-mét khối, ta chỉ bài toán nhân số đó với 1000.

- 1m3 = 1 000 000cm3, cho nên vì thế để đổi một số trong những từ đơn vị mét khối sang đơn vị xăng-ti-mét khối, ta chỉ vấn đề nhân số đó với cùng một 000 000.


Lời giải đưa ra tiết

a) 1cm3 = (displaystyle 1 over 1000)dm3 = 0,001dm3 ; 

5,216m3 = 5216dm3 (Vì 5,216 × 1000 = 5216) ; 

13,8m3 = 13800dm3 (Vì 13,8 × 1000 = 13800); 

0,22m3 = 220dm3  (Vì 0,22 × 1000 = 220) ;

b) 1dm3 = 1000cm3 ;

1,969dm3 = 1969cm3 (Vì 1,969 × 1000 = 1969) ;

(displaystyle1 over 4)m3 = 250 000cm3 (Vì (displaystyle1 over 4) × 1 000 000 = 250 000) ;

19,54m3 = 19 540 000cm3 (Vì 19,54 × 1 000 000 = 19 540 000).

Xem thêm: Market Cap Là Gì ? Những Thông Tin Cơ Bản Bạn Cần Biết Coin Market Cap Là Gì

popeinbulgaria.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 trên 547 phiếu

Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp popeinbulgaria.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện popeinbulgaria.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


giữ hộ Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép popeinbulgaria.com gởi các thông tin đến các bạn để nhận được các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.