*

*

Lý thuyết Địa lí 10 bài bác 18. Sinh quyển. Các nhân tố tác động tới sự phát triển và phân bổ của sinh vật


Lý thuyết Địa lí 10 bài xích 18. Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự cải cách và phát triển và phân bổ của sinh vật

I. SINH QUYỂN

- Sinh quyển là một trong những quyển của Trái Đất, trong những số đó có tổng thể sinh vật sinh sống.

Bạn đang xem: Sinh quyển. các nhân tố ảnh hưởng tới sự

- Phạm vi của sinh quyển:

+ tất cả tầng rẻ của khí quyển, toàn bộ thủy quyển, lớp lấp thổ nhưỡng và lớp vỏ phong hóa.

+ oắt con giới bên trên tiếp xúc với tầng ôdôn; phía bên dưới đến đáy biển nơi sâu tuyệt nhất trên 11 km, trên lục địa đáy của lớp vỏ phong hóa.

II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA SINH VẬT

1. Khí hậu

- nhiệt độ: mỗi loài mê thích nghi cùng với một giới hạn nhiệt tốt nhất định. ánh sáng thích hợp, sinh vật trở nên tân tiến nhanh, thuận lợi.

- Nước và nhiệt độ không khí: là môi trường xung quanh thuận lợi, sinh vật phát triển mạnh.

- Ánh sáng: quyết định quy trình quang phù hợp của cây xanh. Cây ưa sáng phát triển xuất sắc ở địa điểm có rất đầy đủ ánh sáng, hầu như cây chịu đựng bóng thường sống trong bóng râm.

2. Đất

- những đặc tính lí, hóa, độ phì ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bổ của thực vật.

Ví dụ: Đất ngập mặn bao gồm rừng ngập mặn; khu đất feralit đỏ vàng bao gồm rừng xích đạo, cây xanh rộng; đất chua phèn có cây tràm, cây lác...

3. Địa hình

- Độ cao, hướng sườn, độ dốc tác động đến phân bổ và phát triển:

+ ánh nắng mặt trời và nhiệt độ không khí chuyển đổi theo độ cao của địa hình →→ thực vật phân bố thành vành đai khác nhau.

+ phía sườn gồm ánh sáng, nhiệt, độ ẩm khác nhau →→ thực vật phân bổ khác nhau.

4. Sinh vật

- Thức ăn là nhân tố sinh học đưa ra quyết định sự phân bố, cách tân và phát triển của cồn vật. Chỗ nào thực vật phong phú thì động vật cũng đa dạng và phong phú và ngược lại.

5. Nhỏ người

- Ảnh hưởng cho phạm vi phân bố của sinh vật (mở rộng tốt thu hẹp).

+ Trồng rừng, mở rộng diện tích rừng.

Xem thêm: Apart From Nghĩa Là Gì - Apart From Là Gì Tại Sao Lại Có Câu

+ khai thác rừng bừa bãi, rừng thu hẹp.

Xem toàn bộ Giải Địa 10: bài 18. Sinh quyển. Những nhân tố tác động tới sự cải cách và phát triển và phân bố của sinh vật