Bài 23: Sông với hồ

Bài 1 trang 33 Tập bạn dạng đồ Địa Lí 6: Dựa vào hình 59 trong SGK và nội dung bài xích học, em hãy:

– Điền tiếp vào địa điểm chấm (…) nghỉ ngơi hình sau đây các từ: Sông chính, phụ lưu, bỏ ra lưu.

Bạn đang xem: Sông và hồ địa lý 6

– Tô màu để khẳng định rõ lưu giữ vực hệ thống sông sống hình 1.

– Hãy đánh dấu X vào ô trống ý em chỉ ra rằng đúng.

Lưu vực sông là:

Dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa
Diện tích đất đai hỗ trợ nước cho một con sông

Lời giải:

– Điền tiếp vào chỗ chấm cùng ô màu:

*

– Hãy ghi lại X vào ô trống ý em cho rằng đúng

Lưu vực sông là:

Dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định trên mặt phẳng lục địa
xDiện tích khu đất đai hỗ trợ nước mang lại một con sông

Bài 2 trang 33 Tập bạn dạng đồ Địa Lí 6: Dựa vào nội dung bài học, em hãy trả lời các thắc mắc sau:

– lưu giữ lượng là gì?

– trả sử tại địa điểm A của một bé sông, tín đồ ta đo tốc độ nước chảy là 1,2m/s; diện tích mặt cắt theo đường ngang của mẫu sông là 1300m2. Tính lưu lượng nước tại địa điểm A.

Lời giải:

– lưu giữ lượng là lượng nước chảy qua mặt phẳng cắt ngang lòng sông ở 1 thời điểm làm sao đó, trong một giây đồng hồ đeo tay (được thể hiện bằng m3/s).

– Tính lưu lượng khi vận tốc nước tan là 1,2m/s; diện tích s mặt cắt theo đường ngang của loại sông là 1300m2.

(Công thức: lưu lượng = gia tốc * diện tích s mặt cắt ngang)

Lưu lượng = 1,2 * 1300 = 1560 m3/s.

Bài 3 trang 34 Tập bạn dạng đồ Địa Lí 6: Quan cạnh bên biểu đồ gia dụng về số lượng nước của sông Hồng (tại trạm tô Tây sinh hoạt hình 3) qua các tháng vào năm, em hãy:

– sơn màu khác biệt vào các ô trống để phân biệt các tháng mùa lũ và những tháng mùa cạn.

– Điền những từ vào nơi chấm (…): Mùa đàn ở sông Hồng kéo dài…………… tháng, ban đầu từ tháng………… mang lại tháng……………. Mùa cạn kéo dài …………tháng, từ tháng …………… đến tháng ……….. Năm sau.

Lời giải:

– đánh màu

*

– Điền các từ vào địa điểm chấm: Mùa bằng hữu ở sông Hồng kéo dãn dài 5 tháng, bước đầu từ tháng VI mang đến tháng X. Mùa cạn kéo dãn 7 tháng, từ tháng XI mang đến tháng IV năm sau.

Bài4 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 6: Dựa vào tính chất của nước tín đồ ta có thể chia ra làm cho mấy nhiều loại hồ? Đó là những nhiều loại hồ nào?

Lời giải:

Dựa vào đặc điểm của nước bạn ta có thể chia ra làm 2 nhiều loại hồ. Đó là vũng nước ngọt và hồ nước mặn.

Xem thêm: Phản Ứng Oxi Hóa Khử Là Gì, Các Bước Lập Phương Trình Phản Ứng Và Bài Tập

Bài 5 trang 34 Tập phiên bản đồ Địa Lí 6: Dựa vào văn bản trong SGk với sự gọi biết cảu phiên bản thân, em hãy nói tên một vài loại hồ được phân các loại theo xuất phát hình thành mà lại em biết.

Lời giải:

Một vài nhiều loại hồ được phân nhiều loại theo nguồn gốc hình thành: hồ móng ngựa, hồ nước miệng núi lửa, hồ nước thủy điện, hồ nhân tạo,…