Bạn sẽ xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Xem và sở hữu ngay bạn dạng đầy đủ của tư liệu tại trên đây (1.58 MB, 22 trang )
Bạn đang xem: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế xã hội của các nhóm nước

PHẦN A- KHÁI QUÁT NỀN gớm TẾ-PHẦN A- KHÁI QUÁT NỀN gớm TẾ-XÃ HỘI THẾ GiỚIXÃ HỘI THẾ GiỚIBài 1Bài 1SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN kinh SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN kinh TẾ-XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC.TẾ-XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC.CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆCUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỰ PHÂN phân tách THÀNH CÁC NHÓM NƯỚCI-SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KT-XH CỦA CÁC NHÓM NƯỚCII-CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠIIII-NỘI DUNG CHÍNH Em hãy đến biết, phụ thuộc trình độ cải tiến và phát triển kinh tế-xã hội, bây giờ trên quả đât có thể phân thành những team nước nào?Phân bố những nước với vùng khu vực trên nhân loại theo Phân bố những nước cùng vùng bờ cõi trên trái đất theo
mức GDP bình quân đầu fan (USD/người-năm 2004)mức GDP trung bình đầu fan (USD/người-năm 2004)I- SỰ PHÂN phân tách THÀNH CÁC NHÓM NƯỚCI- SỰ PHÂN chia THÀNH CÁC NHÓM NƯỚC BẢN ĐỒ CÁC NƯỚC G8BẢN ĐỒ CÁC NƯỚC G8Hoa Kì Nhật BảnĐứcPhápAnhI-ta-li-aCa-na-đaLiên Bang Nga • trên 200 quốc gia, vùng lãnh thổ không giống nhau của trái đất được chia làm 2 team nước: cải tiến và phát triển và đã phát triển• quanh đó ra hiện giờ còn có một vài nước công xung quanh ra hiện nay còn có một số nước công nghiệp mới (NICs- nghiệp mới (NICs- NNewly ewly
IIndustrialized ndustrialized CCountrieountriess). ). • những nước trở nên tân tiến có GDP/người lớn, FDI nhiều, HDI cao.• các nước đang cải tiến và phát triển thì ngược lạiI- SỰ PHÂN phân tách THÀNH CÁC NHÓM NƯỚCI- SỰ PHÂN chia THÀNH CÁC NHÓM NƯỚC I- SỰ PHÂN phân chia THÀNH CÁC NHÓM NƯỚCI- SỰ PHÂN chia THÀNH CÁC NHÓM NƯỚCCác nước này trực thuộc nhóm những nước cải cách và phát triển hay đã phát triển? Hãy nêu một số điểm lưu ý tiêu biểu của những nước NICs? NHÓM 1, 2: dựa vào bảng 1.1, nhấn xét về sự chênh lệch sự chênh lệch về GDP trung bình đầu người
24 314An-ba-niCô-lôm-bi-aIn-đô-nê-xi-aẤn ĐộÊ-ti-ô-pi-a237221501193 637 112Thế giới: 6393II- SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN II- SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN gớm TẾ-XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚCKINH TẾ-XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚCHãy nhấn xét sự chênh lệch về GDP bình quân đầu tín đồ Hãy nhận xét sự chênh lệch về GDP trung bình đầu người giữa các nước trở nên tân tiến và các nước vẫn phát triển?giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển? cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các Cơ cấu GDP phân theo khoanh vùng kinh tế của các nhóm nước - năm 2004 (đơn vị: %)nhóm nước - năm 2004 (đơn vị: %)Nhóm nướcCơ cấu GDP phân theo khoanh vùng kinh tếKhu vực I khu vực II quanh vùng IIIPhát triển 2,0 27,0 71,0Đang phạt
triển25,0 32,0 43,0II- SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN II- SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN ghê TẾ-XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚCKINH TẾ-XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC 2000 2002 2003Phát triển 0,814 0,831 0,855Đang trở nên tân tiến 0,654 0,663 0,694Thế giới 0,722 0,729 0,741Nhóm nướcNăm Chỉ số HDI của quả đât và những nhóm nướcChỉ số HDI của trái đất và những nhóm nướcII- SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN II- SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN kinh TẾ-XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚCKINH TẾ-XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚCTuổi thọ trung bình (tuổi) - năm 2005:- nắm giới: 67 - những nước phát triển: 76- những nước đã phát triển: 65. Các nước châu Phi tất cả tuổi thọ mức độ vừa phải là 52 (trong đó ở quanh vùng Tây Phi, Đông Phi là 47-thấp nhất cầm giới. Sự tương phản về kinh tế tài chính - xã hội giữa những Sự tương bội phản về kinh tế tài chính - làng mạc hội giữa những nhóm nước
nhóm nướcCác chỉ sốCác chỉ sốNhóm nước phát nhóm nước phát triểntriểnNhóm nước vẫn Nhóm nước sẽ phát triểnphát triểnGDP (2004 - %)GDP (2004 - %)79,379,320,720,7Tỉ trọng GDP phân Tỉ trọng GDP phân theo quanh vùng kinh theo khoanh vùng kinh tế (2004)tế (2004)Khu khoanh vùng Ivực IKhu khu vực II
vực IIKhu khu vực IIIvực IIIKhu khu vực Ivực IKhu khu vực IIvực IIKhu khu vực IIIvực IIITuổi thọ bình quân Tuổi thọ bình quân (2005)(2005)HDI (2003)HDI (2003)222727717143
4332322525767665650,8550,8550,6940,694 tiêu chí Nhóm nước PT nhóm nước đã PTGDP mập NhỏGDP/ tín đồ Cao ThấpTỉ trọng GDP Kv I thấpKv III caoKv I caoKv III thấpTuổi thọ Cao ThấpHDI Cao ThấpTrình độ PT KT - XHCao Lạc hậuSự tương bội nghịch về kinh tế tài chính - làng mạc hội giữa Sự tương phản bội về tài chính - thôn hội giữa các nhóm nước
các nhóm nước TươngTương bội nghịch về làm phản về chuyên môn trình độ y tếy tế Tương phản nghịch về chất lượng bữa ăn Tương phản về quality bữa ăn uống Tương phản về điều kiện giáo dục 1. Khái niệm:1. Khái niệm:- Cuộc cánh mạng KH-CN hiện đại là cuộc bí quyết mạng làm lộ diện và cải tiến và phát triển nhanh chóng công nghệ cao - xuất hiện thêm vào cuối chũm kỉ XX đầu chũm kỉ XXI.- Bốn công nghệ trụ cột:III- CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG III- CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠINGHỆ HIỆN ĐẠICông nghệ technology sinh học
sinh học tập công nghệ Công nghệ đồ dùng liệuvật liệuCông nghệ technology thông tinthông tinCông nghệ công nghệ năng lượngnăng lượng 2. Tác động:2. Tác động:- Làm lộ diện nhiều ngành mới đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và dịch vụ.- chuyển dịch cơ cấu tài chính mạnh mẽ.- Làm xuất hiện thêm nền kinh tế tri thức.- tác động ảnh hưởng khác: địa chỉ sự phân công tích động quốc tế, bàn giao công nghệ.=> lộ diện xu hướng thế giới hoá III- CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG III- CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠINGHỆ HIỆN ĐẠI
CỦNG CỐCỦNG CỐ1.Các non sông trên nhân loại được chia thành 2 nhóm: cải cách và phát triển và vẫn phát triển, dựa vào:A- Sự khác biệt về điều kiện tự nhiênB- Sự khác biệt về tổng số dân mỗi nướcC- Sự khác biệt trình độ trở nên tân tiến kinh tế-xã hộiD- Sự không giống nhau về tổng sản phẩm trong nước. CỦNG CỐCỦNG CỐ2. Tài chính tri thức là một số loại hình kinh tế tài chính dựa trênA.chất xám, kĩ thuật, technology cao.B. Vốn, kĩ thật cao, lao đụng dồi dào.C. Máy móc hiện đại, mặt phẳng rộng lớn.D. Chuyên môn kĩ thuật và technology cao.
Xem thêm: " Xuất Siêu Tiếng Anh Là Gì ?, Tiếng Việt Từ Điển Việt Anh Xuất Siêu

*
vận dụng quan điểm triết học Mác về quy luât quan hệ cung ứng phải cân xứng với chuyên môn lực lượng phân phối để cải cách và phát triển những thắng lợi -hạn chế trong phát triển tài chính xã hội của vn trong quy trình đổi mới hiện giờ 13 3 22