Soạn Địa 12 bài 23 thực hành Phân tích sự gửi dịch cơ cấu ngành trồng trọt ở trong Chương IV. Địa lí tởm tế

Giải bài tập bài xích 1 trang 98 SGK Địa lí 12

Đề bài: đến bảng số liệu (trang 98 sgk Địa lí 12):thực hành so với sự gửi dịch cơ cấu ngành trồng trọt

*

a) Hãy tính tốc độ tăng trưởng giá bán trị cung cấp ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng (lấy năm 1990 = 100%).

Bạn đang xem: Thực hành bài 23 địa 12

b) dựa trên số liệu vừa tính, hãy vẽ trên cùng hệ trục tọa độ các đường biểu diễn vận tốc tăng trưởng giá trị sản xuất của những nhóm cây trồng.

c) dìm xét về quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng với sự chuyển đổi giá trị cung ứng ngành trồng trọt. Sự biến hóa trên phản ảnh điều gì trong cung cấp lương thực với trong vấn đề phát huy thế to gan của nntt nhiệt đới?

-a) tốc độ tăng trưởng giá bán trị phân phối ngành trồng trọt theo từng nhóm cây cỏ (lấy năm 1990 = 100%).

- phương pháp tính:

+ mang năm đầu tiên làm năm gốc.

*

- Áp dụng công thức

+ mang năm 1990 làm cho năm gốc, vận tốc tăng trưởng năm 1990 = 100%

*

b) Vẽ biểu đồ:

- khoảng cách năm không phần đông nhau

- Chú ý: thương hiệu biểu đồ, chú giải, đơn vị đầy đủ.

*

c) dìm xét:

- thừa nhận xét về quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng cùng sự thay đổi giá trị cung ứng ngành trồng trọt:

+ cây công nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất (382,3 % năm 2005), tiếp đến là rau đậu (256,8%), cả hai team này đều phải sở hữu tốc độ tăng trưởng cao hơn ngành trồng trọt nói phổ biến (217,6%). Tỉ trọng cây lâu năm trong cơ cấu giá trị tiếp tế ngành trồng trọt có xu thế tăng lên.

+ Cây lương thực, cây ăn quả và những loại cây không giống có vận tốc tăng trưởng thấp hơn tốc độ tăng trưởng ngành trồng trọt (lần lượt là 191.8%;160,0% cùng 142.3%). Tỉ trọng tía nhóm cây này trong tổ chức cơ cấu giá trị cung ứng ngành trồng trọt có xu hướng giảm.

- Sự thay đổi trên phản bội ánh:

+ Trong cấp dưỡng lương thực, lương thực đã tất cả sự đa dạng và phong phú hóa sản phẩm, các loại rau củ đậu được tăng nhanh phát triển.

+ Nền nông nghiệp nhiệt đới ngày dần được đẩy mạnh thế bạo phổi với việc tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có mức giá trị cao.

Bài 2: Đề bài: cho bảng số liệu (trang 99 sgk Địa lí 12)

Hướng dẫn làm bài bác 2 trang 99 SGK Địa lí 12 gọn nhẹ và chi tiết nhất. Bài viết được biên soạn bởi những thầy cô chuyên Địa bên trên cả nước.

Bảng 23.2. Diện tích gieo trồng cây công nghiệp thường niên và cây lâu năm lâu năm

Năm

Cây công nghiệp hàng năm

Cây công nghiệp thọ năm

1975

210.1

172.8

1980

371.7

256.0

1985

600.7

470.3

1990

542.0

657.3

1995

716.7

902.3

2000

778.1

1451.3

2005

861.5

1636.6

a) Phân tích xu thế biến động diện tích s gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm trong khoảng thời gian từ năm 1975 – 2005.

b) Sự biến đổi trong cơ cấu diện tích s cây công nghiệp tất cả liên quan thế nào đến sự chuyển đổi trong phân bố sản xuất cây công nghiệp?

- Sử dụng tài năng nhận xét bảng số liệu:

+ nhận xét theo thời hạn để thấy sự biến đổi của đối tượng.

+ chú ý các mốc giá trị cao nhất/ thấp nhất cùng giá trị chợt biến.

Để phân tích xu hướng biến động diện tích s gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và lâu năm trong khoảng thời hạn 1975 - 2005, cũng tương tự phục vụ cho thắc mắc b), nên tính toán, cập nhật số liệu, lập thành bảng new như sau:

Cơ cấu diện tích s gieo trồng cây công nghiệp ở nước ta, quá trình 1975 - 2005 (%)

*

a) nhận xét:

- Tổng diện tích s cây công nghiệp việt nam tăng khá cấp tốc từ 382,9 lên 2495,1 ngàn ha (gấp 6,5 lần).

- diện tích cây công nghiệp nhiều năm tăng nhanh hơn cây lâu năm hằng năm:

+ Cây công nghiệp lâu năm tăng từ 172,8 lên 1633,6 nghìn ha (gấp 9,4 lần).

+ Cây mỗi năm tăng từ bỏ 210,1 lên 861,5 ngàn ha (gấp 4 lần).

- Về sự chuyển đổi cơ cấu diện tích:

+ Tỉ lệ diện tích s gieo trồng cây lâu năm hằng năm giảm từ 54,9% (1975) xuống 34,5% (2005).

+ Tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm tăng từ 45,1 % (1975) lên 65,5 % (2005).

b) Sự đổi khác trong cơ cấu diện tích cây công nghiệp bao gồm liên quan rõ rệt đến sự chuyển đổi trong phân bổ sản xuất cây công nghiệp:

- giữa những năm sau đổi mới, việt nam hình thành những vùng siêng canh cây lâu năm lớn nhằm mục tiêu khai thác thế táo tợn từng vùng: Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên với Đông nam giới Bộ. Đây là 3 vùng chăm canh cây công nghiệp lâu năm lớn tốt nhất nước ta, vị vậy mà diện tích s cây công nghiệp nhiều năm tăng lên cấp tốc chóng

- cây công nghiệp hằng năm vẫn liên tục được phát triển nhưng thấp hơn so với cây lâu năm lâu năm.

Xem thêm: Bài 1 Trang 86 Địa Lý 10 - Hướng Dẫn Giải Bài 1,2 Trang 86 Sgk Địa Lí 10

Soạn Địa 12 bài 23 thực hành Phân tích sự gửi dịch cơ cấu tổ chức ngành trồng trọt được đăng ở chăm mục Giải địa 12 và soạn theo sách địa lý 12. Bài viết được hướng dẫn biên soạn bởi các thầy giáo viên dạy giỏi Địa lý bốn vấn, giúp chúng ta học sinh học giỏi môn địa lớp 12, nếu thấy xuất xắc hãy share và comment để nhiều bạn khác cùng học tập.