*

*

Giải Tập bạn dạng đồ Địa Lí 6 bài xích 21: thực hành thực tế phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Bài 1 trang 30 Tập bạn dạng đồ Địa Lí 6:

Vẽ với phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội

a, yêu thương cầu

- sản xuất biểu thứ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội

- so sánh biểu thiết bị nhiệt độ, lượng mưa

b, hướng dẫn cách tiến hành:

Bước 1: Lập một hệ trục:

OX miêu tả lượng mưa, 1cm ứng với 50mm lượng mưa

O’X’ biểu lộ nhiệt độ, 1cm ứng với 5oC

Trục ngang bộc lộ các tháng, 1cm ứng với 1 tháng

Bước 2: bộc lộ lượng mưa bằng biểu thứ hình cột, ánh sáng bằng đường biểu diễn. Bảng số liệu nhiệt độ độ, lượng mưa những năm ở Hà Nội

*

Bước 3: ghi tên biểu đồ và ghi các chú say mê vào biểu đồ đang vẽ

- Sau khi dứt biểu đồ, em hãy cho thấy những yếu hèn tố nào được diễn tả trên biểu đồ? Trong thời gian là từng nào tháng?

- yếu đuối tố như thế nào trên biểu đồ gia dụng được biểu hiện theo đường?

- yếu tố như thế nào trên biểu trang bị được thể hiện bằng biểu thứ hình cột?

- Trục dọc mặt phải dùng để làm tính những đại lượng của nguyên tố nào?

- Trục dọc bên trái dùng làm tính các đại lượng của yếu tố nào?

- Đơn vị nhằm tính ánh sáng là............... Đơn vị nhằm tính lượng mưa là................

Bạn đang xem: Bài 21: thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

- nhiệt độ cao nhất:................. Vào tháng............ ánh sáng thấp nhất:.............. Vào tháng................... Chênh lệch ánh sáng giữa tháng cao nhất và tháng tốt nhất:..................................

- Lượng mưa cao nhất:................. Vào tháng............ Lượng mưa thấp nhất:.............. Vào tháng................... Chênh lệch lượng mưa thân tháng cao nhất và tháng thấp nhất:..................................

Lời giải:

*

Những nhân tố được biểu thị trên biểu trang bị gồm ánh sáng và lượng mưa, trong thời gian 12 tháng.

- yếu tố trên biểu thứ được trình bày theo đường là yếu tố nhiệt độ.

- nhân tố trên biểu thứ được biểu thị bằng biểu đồ hình cột là nhân tố lượng mưa.

- Trục dọc bên phải dùng để tính các đại lượng của yếu tố nhiệt độ.

- Trục dọc mặt trái dùng để làm tính những đại lượng của nhân tố lượng mưa.

Đơn vị để tính ánh nắng mặt trời là oC. Đơn vị nhằm tính lượng mưa là mm.

- nhiệt độ cao nhất: 28,9oC trong tháng VII. Nhiệt độ thấp nhất: 16,4oC trong thời điểm tháng I. Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng phải chăng nhất: 12,5oC.

- Lượng mưa cao nhất: 335mm trong tháng VIII. Lượng mưa rẻ nhất: 23mm vào tháng I. Chênh lệch lượng mưa giữa tháng tối đa và tháng phải chăng nhất: 312mm.

Bài 2 trang 31 Tập bạn dạng đồ Địa Lí 6:

Quan gần cạnh biểu đồ biểu hiện nhiệt độ, lượng mưa của vị trí A, B và vấn đáp các câu hỏi sau:

a, Địa điểm A

Nhiệt độ tối đa khoảng......................, ánh sáng thấp tuyệt nhất khoảng................. Trong thời hạn có bao nhiêu tháng không tồn tại mưa................, đó là những tháng.............. Địa điểm A nằm tại nửa cầu............... Của Trái Đất, vì ánh nắng mặt trời tháng thấp nhất là tháng.................

b, Địa điểm B

Nhiệt độ tối đa khoảng......................, ánh nắng mặt trời thấp độc nhất vô nhị khoảng................. Trong năm có bao nhiêu tháng không tồn tại mưa................, kia là các tháng.............. Địa điểm A nằm ở nửa cầu............... Của Trái Đất, vì nhiệt độ tháng thấp độc nhất là tháng.................

Lời giải:

a, Địa điểm A

Nhiệt độ cao nhất khoảng 30,5oC, nhiệt độ thấp nhất khoảng tầm 22oC. Trong thời điểm có 6 tháng không có mưa, kia là những tháng XI, XII, I, II, III, IV. Địa điểm A nằm tại vị trí nửa cầu Bắc của Trái Đất, vì ánh sáng tháng thấp tuyệt nhất là tháng I.

Xem thêm: Tổng Hợp Báo Cáo Thực Hành Địa Lý 11 Bài 4 Viết Báo Cáo Thực Hành

b, Địa điểm B

Nhiệt độ cao nhất khoảng 20,5oC, ánh nắng mặt trời thấp nhất khoảng chừng 10oC. Trong năm không tồn tại tháng nào không tồn tại mưa. Địa điểm A nằm ở vị trí nửa cầu Nam của Trái Đất, vì ánh sáng tháng thấp độc nhất là tháng VII.