Tập bản đồ Địa Lí lớp 11 bài 10 (ngắn nhất): máu 3: Thực hành: mày mò sự thay đổi của nền tài chính Trung Quốc

Với các bài giải bài xích tập Tập bản đồ và bài tập thực hành thực tế Địa Lí lớp 11 bài 10 (ngắn nhất): huyết 3: Thực hành: khám phá sự đổi khác của nền tài chính Trung Quốc sẽ giúp đỡ bạn dễ ợt làm bài xích tập về nhà, từ đó củng cố kỹ năng và kiến thức để ăn điểm cao trong số bài thi môn Địa Lí lớp 11.

Bạn đang xem: Thực hành tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế trung quốc

*

Bài 1 trang 49 Tập phiên bản đồ Địa Lí 11: nhờ vào bảng số liệu 10.2 trong SGK, em hãy:

Trả lời:

-Tính tỉ trọng GDP của trung hoa so với nhân loại (%).
Năm 1985 1995 2004
Trung Quốc 239 (1,9%) 697,6 (2,37%) 1649,3 (4,03%)
Toàn ráng giới 12360 (100%) 29357,4 (100%) 40887,8 (100%)
-Nhận xét sự thay đổi của nền kinh tế tài chính thể hiện nay qua GDP:

+ Tỉ trọng GDP của trung quốc tăng qua những năm tăng từ bỏ 1,9% (1985) lên 4,03% (2004); sau 19 năm, tăng được 2,13%, tăng vội vàng 2,1 lần.

+ trung quốc có phương châm ngày càng phệ trong nền kinh tế thế giới.

Bài 2 trang 49 Tập bạn dạng đồ Địa Lí 11: phụ thuộc bảng số liệu bên dưới đây, em hãy vẽ biểu đồ mô tả “Tỉ trọng của 3 khu vực kinh tế trong tổng GDP của Trung Quốc” với nêu dấn xét của mình:

Năm 1985 2004
Tổng GDP (tỉ USD) 239 1649,3
Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 49% 14,7%
Công nghiệp và xây dựng 19,7% 50,8%
Dịch vụ 31,3% 34,5%

Trả lời:

Biểu đồ diễn tả tỉ trọng của 3 khoanh vùng kinh tế vào tổng GDP của trung hoa qua năm 1985 cùng 2004.

*

Bài 3 trang 50 Tập bản đồ Địa Lí 11: dựa vào bảng số liệu bên dưới đây, em hãy vẽ biểu đồ đối chiếu về “Tổng sản lượng công nghiệp và kiến thiết của trung hoa với Nhật Bản, Anh cùng Ấn Độ” cùng nhận xét:

Trung Quốc Nhật bản Anh Ấn Độ
837,8 1664,4 567,4 179,9

Trả lời:

Biểu đồ biểu hiện tổng sản lượng công nghiệp và tạo ra của china với Nhật Bản, Anh với Ấn Độ năm 2004

*

Nhận xét:

-Nhìn vào biểu đồ vật trên ta thấy trung quốc có sản lượng công nghiệp và kiến tạo lớn thứ 2 trong 4 nước.

-Sản lượng công nghiệp và xuất bản của trung hoa là 837,8 tỉ USD, thấp hơn so với Nhật phiên bản nhưng gấp 1,5 lần đối với Anh cùng 4,7 lần so với Ấn Độ.

Xem thêm: Tính Chất Mạch Lạc Trong Văn Bản Là Gì ? Ví Dụ Các Bài Tập Vận Dụng

Bài 4 trang 50 Tập phiên bản đồ Địa Lí 11: phụ thuộc bảng số liệu 10.4 trong SGK, em hãy:

Trả lời:

Vẽ biểu đồ biểu đạt “Cơ cấu xuất, nhập khẩu của trung hoa qua những năm”.
*
Nhận xét sự đổi khác trong tổ chức cơ cấu xuất, nhập khẩu:

+ tổ chức cơ cấu xuất nhập khẩu tất cả sự nỗ lực đổi.

+ Tỉ trọng nhập khẩu có xu hướng giảm đi, sút từ 60,7% (1985) xuống còn 48.6% (2004), sút được 12.1%. Tuy vậy mức độ giảm không đều.

+ Tỉ trọng xuất khẩu tăng thêm nhưng cũng ko đều, tanưg từ bỏ 39,3% (1985) lên 51,4% (2004).

+ Cán cân nặng xuất nhập khẩu: Năm 1985 trung hoa là nước nhập siêu, nhưng những năm 1995 và 2004 trung hoa xuất siêu.