1. Quy mô dữ liệu quan hệ

a. Khái niệm mô hình dữ liệu

- mô hình dữ liệu là 1 trong những tập hợp những khái niệm, dùng để mô tả CTDL, các làm việc dữ liệu, các ràng buộc dữ liệu của một CSDL

- những loại mô hình dữ liệu:

Mô hình logic: (mô hình dữ liệu bậc cao) cho biểu thị CSDL ở tầm mức khái niệm với mức size nhìn.

Bạn đang xem: Trong mô hình dữ liệu quan hệ khóa là gì

Bạn đã xem: Khóa là gì tin học 12

Môhình trang bị lí: (mô hình dữ liệu bậc thấp) cho thấy dữ liệu được tàng trữ thế nào.

b. Mô hình dữ liệu quan liêu hệ

- quy mô dữ liệu tình dục được E.F.Codd khuyến cáo năm 1970. Trong tầm 20 năm trở về đây các hệ csdl theo mô hình quan hệ được sử dụng rất phổ biến.

- Trong quy mô quan hệ:

Về mặt cấu trúc: dữ liệu được thể hiện trong những bảng (hàng, cột).Về mặt thao tác trên dữ liệu: tất cả thể update dữ liệu : Thêm, xoá, sửa.Về phương diện ràng buộc dữ liệu: dữ liệu trong một bảng cần thoả mãn một số ràng buộc.

2. Cơ sở dữ liệu quan hệ

a. Khái niệm

- cơ sở dữ liệu quan hệ: database được phát hành trên quy mô dữ liệu quan tiền hệ.

- Những đặc trưng của database quan hệ:

Mỗi quan hệ tất cả một tên biệt lập với tên những quan hệ khác.Các bộ là phân minh và thứ tự các bộ là ko quan trọng.Mỗi ở trong tính có một tên riêng biệt và đồ vật tự các thuộc tính là không quan trọng.Quan hệ không tồn tại thuộc tính nhiều trị giỏi phức hợp.

b. Ví dụ

- Để làm chủ học sinhmượn sách tại 1 trường học, thông thườngquản lí các thông tin sau:

Thông tin bạn mượn sáchThông tin sáchThông tin mượn sách (ai mượn sách, mượn sách gì, thời gian mượn/ trả)


*

c. Khóa và links giữa những bảng

- Khóa: Khóa của một bảng là 1 trong tập có một hay như là một số thuộc tính của bảng tách biệt được những cá thể.

- Khoá chính:

Một bảng bao gồm thể có rất nhiều khóa. Trong các khóa của một bảng tín đồ ta thường lựa chọn (chỉ định) một khóa có tác dụng khóa chính.Khi nhập dữ liệu cho một bảng, giá trị của mọi bộ tại khóa chính không được để trống.

* Chú ý:

Mỗi bảng có tối thiểu một khóa. Việc khẳng định khóa phụ thuộc vào vào quan hệ lôgic của những dữ liệu chứ không dựa vào vào giá trị của những dữ liệu.Nên lựa chọn khóa đó là khóa có ít ở trong tính nhất.

Xem thêm: Drop Off Có Nghĩa Là Gì ? Drop Off Or Pick Up Có Nghĩa Là Gì

- Liên kết: thực chất sự liên kết giữa những bảng là dựa vào thuộc tính khóa. Ví dụ điển hình thuộc tính số thẻ là khóa của bảng bạn mượn xuất hiện lại sống bảng mượn sách đó khiến cho liên kết thân 2 bảng này.