Chú thích:informal: sử dụng trong hoàn cảnh không trang trọngold-fashioned: từ cổ, ít sử dụng hiện nayBritish English: tiếng Anh sử dụng bởi người Anh

→ đổi hướng ngược lại; làm ai đổi hướng ngược lại.

Bạn đang xem: Turn back là gì

Bài Viết: Turn back là gì

Phong, you need lớn turn around in order lớn see the picture.

Phong, con cần quay ngược lại để cảm thấy đc tấm hình.

turn around | turm something around

→ làm nên thành công, sau một thời hạn không thành công.

Do you think you have the passion và mettle lớn turn John”s business around?

Anh có nghĩ là mình có đủ thích thú and khả năng để xoay chuyển tình thế của C.ty John không?

break off

→ ngừng nói hay ngừng làm gì một lát.

He was telling an interesting story but suddently broke off near the end.

Anh ta đang kể một câu chuyện thật hay thì bất thình lình ngừng nói ở gần đoạn kết.

break something off

→ ngừng đồ gì (đặc điểm là một mối quan hệ) một phương pháp đột nhiên.


As Iran was committed lớn developing nuclear weapons, the US threatened lớn break off diplomatic relations.

Vì Iran quyết tâm phát triển vũ khí hạt nhận, Mỹ đe dọa chấm dứt quan hệ ngoại giao.

cut something out

→ “cắt ra”: bỏ đi đồ gì đó ra khỏi một đoạn văn, một câu chuyện, …(= omit)

I think you should cut out the part about Henry.

Tau nghĩ mày nên bỏ đi cái phần về Henry.

tuck somebody in

→ đắp mền cho ai trước khi đi ngủ.

I tucked Mary in just now. She felt asleep before you came back.

Em vừa cho Mary đi ngủ. Con cảm nhận buồn ngủ trước khi anh về.

tuck in | tuck into something

→ (British English, informal) ăn nhiều đồ ăn, một phương pháp nhanh gọn lẹ and hứng khởi.

After a few days of intensive preparation for exams, Andrew tucks into everything he could found in the fridge.

Sau một vài ngày sẵn sàng áp suất để thi, Andrew ăn ngốn nghiến toàn bộ các gì cậu ta có thể tìm cảm thấy đc trong tủ lạnh.

give something away

→ tặng đồ gì làm quà.

Tet is coming. What do you plan lớn give away lớn the children? Tết đang tới rồi. Em định tặng quà gì cho con đây?

give something/somebody away

→ tiết lộ một điều gì mà mình hay ai đó muốn giữ bí ẩn (= betray).

Be careful not lớn talk too much or you”ll give yourself away.

Để ý đừng nói quá nhiều nhé; không thì anh sẽ để lòi ra anh ai đã mất.

take something back

→ mang trả lại phòng trưng bày đồ gì (vì không đống ý, vì hàng có lỗi).


May, where are you going? – I”m taking back the shoes I just bought yesterday: somehow I don”t feel very comfortable wearing them.

May, con định đi đâu đấy? – Con mang trả đôi giầy mới tậu hôm qua: không hiểu sao con cảm nhận mang không nhẹ nhõm lắm.

→ rút lại điều gì bạn đã nói (vì nói sai).

I”m sorry lớn have said so. Let me take it back.

Tôi xin lỗi đã nói các điều ấy. Cho tôi rút lại.

hang up

→ cúp Smartphone sau khi nói chuyện xong.

They only hung up after an hour of conversation.

Họ chỉ ngưng cuộc Smartphone sau một tiếng dài trò chuyện.

hang up on someone

→ cúp Smartphone một phương pháp đột nhiên.

Mike, I”m sorry, don”t hang up on me!

Mike, mình xin lỗi, đừng cúp Smartphone mà!

turn in

→ (old-fashioned): đi ngủ.

It”s already late, I probably need lớn turn in.

Đã trể rồi, chắc mình phải đi ngủ đây.

turn somebody in

→ (informal) mang ai đến trình báo với cảnh sát/cơ quan có thẩm quyền về việc người đó đã phạm tội.

Bill, I know who”s robbed the old lady. He lives just opposite. Do you think I should turn him in?

Bill, tau biết thằng đã chấn lột cụ già. Hắn sống ngay ở đối diện. Mày nghĩ tau có nên giao nó cho cảnh sát không?

call something off

→ hủy đồ gì (= cancel).

Because of bad weather, the long-awaited match between MU và Chelsea was called off.

Vì thời tiết xấu, cuộc đấu đc trông chờ xưa nay giữa MU and Chelsea đã bị hủy.


tear something off

→ lấy đồ gì một phương pháp nhanh gọn lẹ and nợ cảnh giác hay sử dụng bạo lực.

Mike, Mike, the guy is tearing off the bracelet from the lady.

Mike, mike, thằng kia đang muốn lấy đi cái vòng đeo tay của cô ta kìa.

Các bộ từ vựng tiếng Anh nguồn gốc


*

Để học thêm nhiều kiến thức hữu ích về tiếng Anh and cuộc sống,follow Peter Hưng,người sáng lập popeinbulgaria.com,qua » Peter Hưng”s Blogvà qua » FB.

Nếu bạn thật sự muốngiao tiếp tiếng Anhtốt

Bạn cần dành thời hạn để cải thiện vốntừ vựng tiếng Anhcủa mình!

Để nghe nói giỏi tiếng Anh, bạn thật sự cần một vốn từ đủ rộng and biết phương pháp áp dụng các từ đó.

Để làm đc điều ấy, hơn 500 000 bạn đã and đang dùnghọc từ vựng tiếng Anh với popeinbulgaria.com.vnđể cứu mìnhhọc phương pháp phát âm đúngvà nhớ từ mới nhanh hơn.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Hóa Học Lớp 9, Hóa 9, Các Dạng Bài Tập Hóa Học Lớp 9

Hai trong số các bài tập hiệu quảkhi bạn học từ vựng ở popeinbulgaria.com

popeinbulgaria.com có hơn50 bộ từ vựng tiếng Anhđa dạng chủ đề cho nhiều trình độ khác nhau,popeinbulgaria.com còn là địa chỉ ưng ý cho bạn các thông tin từ vựng đúng đắn nhất,để cứu bạn cũng có thể phát triển vốn từ vựng của tôi một phương pháp nhanh gọn lẹ and hiệu quả nhất.

Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng


Bài Viết: Turn Back Là Gì – Nghĩa Của Từ Turn Back

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://popeinbulgaria.com Turn Back Là Gì – Nghĩa Của Từ Turn Back