Cùng popeinbulgaria.com đi tra cứu hiểu về phương châm của giống cùng phương pháp chọn tạo giống nhé.

Bạn đang xem: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng

I.Vai trò của giống cây trồng

-Làm tăng năng suất

-Tăng chất lượng nông sản

-Tăng vụ

-Thay đổi cơ cấu cây trồng

II. Tiêu chí của giống cây trồng tốt

-Sinh trưởng tốt vào điều kiện khí hậu, đất đai cùng trình độ canh tác của địa phương

-Có chất lượng tốt

-Có năng suất cao cùng ổn định

-Chống, chịu được sâu bệnh

III. Phương pháp chon tạo giống cây trồng

1. Phương pháp chọn lọc

Chọn cây tất cả đặc tính tốt thu lấy hạt đối chiếu với giống ban đầu sau đó đem nhân giống sản xuất đại trà.

*
Hình 2. Phương pháp chọn lọc

2. Phương pháp lai

Lấy phấn hoa của cây bố thụ phấn lên đầu nhụy của cây mẹ → đem hạt cây mẹ gieo trồng → cây lai → đem nhân giống.

*
Hình 3. Phương pháp lai

3. Phương pháp gây đột biến

Dùng tiaα,γalpha, gammaα,γhoặc chất hóa học tạo đột biến ở một số bộ phận của cây → chọn cây đột biến bao gồm lợi để nhân giống.

4. Phương pháp nuôi cấy mô

Tách lấy tế bào (hoặc tế bào) sống của cây, nuôi cấy trong môi trường đặc biệt. Sau một thời gian, từ tế bào (hoặc tế bào) sống đó sẽ hiện ra cây mới, đem trồng với chọn lọc ta được giống mới.

*
Hình 4.Phương pháp nuôi cấy mô

Bài tập minh họa

Câu 1

Trả lời câu hỏi sau đúng (Đ) giỏi sai (S):

a. Tăng thêm vụ trong năm là nhờ giống mới ngắn ngày.

b. Phải tích cực chăm bón mới tăng thêm vụ trong năm.

c. Muốn bao gồm chất lượng tốt phải tạo được giống mới.

d. Tạo giống mới là biện pháp đưa năng suất cây trồng lên cao.

e. Chọn lọc là phương pháp tạo giống mới.

Trả lời:

- các câu đúng là:a, c, d, e.

- các câu không nên là: b.

Câu 2

Chọn các cụm từ sau điền vào chỗ chấm của các câu mang đến phù hợp:Năng suất cao với ổn định, chống chịu được sâu bệnh, chất lượng tốt, chọn lọc, lai, gây đột biến, ham mê nghi với mọi điều kiên khí hậu với đất đai, nuôi cấy mô.

a. Để đánh giá một giống cây trồng tốt người ta dựa vào................................................... ...........................................

.....................................................

b. Bằng các phương pháp ............................................................ đã tạo được nhiều loại giống cây trồng tốt.

c. Lấy hạt của cây tốt trong quần thể đem gieo ở vụ sau và đối chiếu với giống khởi đầu cùng giống địa phương là phương pháp........

d. Lấy hạt lúa nảy mầm đặt vào tia phóng xạ vào điều kiện nhất định, rồi đem trồng, chọn lọc là phương pháp.................

Trả lời:

a. Để đánh giá một giống cây trồng tốt người ta dựa vào:Năng suất cao cùng ổn định,chống chịu được sâu bệnh,chất lượng tốt, phù hợp nghi với mọi điều kiên khí hậu với đất đai.

b. Bằng những phương phápchọn lọc, lai, gây đột biến, nuôi cấy môđã tạo được nhiều loại giống cây trồng tốt.

c. Lấy hạt của cây tốt trong quần thể đem gieo ở vụ sau và so sánh với giống khởi đầu và giống địa phương là phương phápchọn lọc.

Xem thêm: Hệ Thống Câu Ỏi Và Bài Tập Địa Lí Lớp 7 Bài 12, Địa Lý Lớp 7, Giải Bài Tập Địa Lý 7

d. Lấy hạt lúa nảy mầm đặt trong tia phóng xạ trong điều kiện nhất định, rồi đem trồng, chọn lọc là phương phápgây đột biến.