•Nội dung chính

- Hiểu được nguyên lí làm việc mạch điện đèn ống huỳnh quang.

Bạn đang xem: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang

- Vẽ được sơ đồ lắp đặt của mạch điện .

- Đàm bảo an toàn điện.

I. Dụng cụ, vật liệu cùng thiết bị

- Dụng cụ: kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, khoan điện hoặc khoan tay, cây viết thử điện.

- Vật liệu với thiết bị: dây dẫn điện, trơn đèn huỳnh quang, tắc te, công tắc , chấn lưu, cầu chì, bảng điện, băng giải pháp điện, giấy ráp.

1. Vẽ sơ đồ lắp đặt

a. Tra cứu hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện huỳnh quang

*

Hình 1. Sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn ống huỳnh quang

Mạch điện gồm 5 phần tử chính:

STT

Tên gọi

Chức năng

1Cầu chìLà thiết bị bảo vệ đối với hiện tượng ngắn mạch.
2Công tắcDùng để đóng hoặc cắt nguồn điện với mạch điện.
3Chấn lưuTạo sự tăng thế lúc ban đầu để đèn làm việc và giới hạn chiếc điện qua đèn khi đèn vượt sáng.
4Tắc teTự động nối mạch khi điện áp cao ở hai điện cực cùng ngắt mạch khi điện áp giảm, mồi đèn sáng cơ hội ban đầu.

Xem thêm: Mục Đích Của Việc Phân Nhóm Thức Ăn Là Gì ? Mục Đính Của Việc Phân Nhóm Thức Ăn Là Gì

5Bóng đènLà nơi phân phát ra ánh sáng.

Bảng 1. Các phần tử chủ yếu trong mạch điện đèn ống huỳnh quang

b.Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện

Các bước tiến hành vẽ:

Bước 1.Vẽ đường dây nguồn
*

Hình 2. Vẽ đường dây nguồn

Bước 2.Xác định vị trí để bảng điện, bộ đèn huỳnh quang
*

Hình 3.Xác định vị trí để bảng điện, bộ đèn huỳnh quang

Bước 3.Xác định vị trí các thiết bị điện bên trên bảng điện
*

Hình 4.Xác định vị trí những thiết bị điện bên trên bảng điện

Bước 4.Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên líNối dây bộ đènNối dây mạch điệnHòa mạng
*

Hình 5.Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lí