*

*

Bài10: thực hành thực tế - Vẽ với phân tích biểu đồ gia dụng về sự biến đổi cơ cấu diện tích s gieo trồng phân theo những loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm

Thực hành:

Bài 1: mang lại bảng 10.1:

Bảng 10.1. Diện tích gieo trồng phân theo team cây (nghìn ha)

*

a, Em hãy vẽ biểu vật dụng tròn biểu hiện cơ cấu diện tích s gieo trồng các nhóm cây. Biểu đồ gia dụng năm 1990 có nửa đường kính là 20 mm, biểu thiết bị năm 2002 có nửa đường kính là 24 mm

b, trường đoản cú bảng số liệu cùng biểu đồ đã vẽ, hãy nhấn xét sự biến đổi quy mô diện tích và tỉ trọng diện tích s gieo trồng của các nhóm cây.

Bạn đang xem: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi

Lời giải:

Bảng. Cơ cấu diện tích s gieo trồng phân theo nhóm cây (%)

Các nhóm cây

Năm 1995

Năm 2002

Tổng số

100

100

Cây lương thực bao gồm hạt

71.6

64.8

Cây công nghiệp

13.3

18.2

Cây khác

15.1

16.9

Vẽ biểu đồ

*

Nhận xét:

- Quy mô và ăn diện tích gieo trồng của các nhóm cây năm 2002 so với năm 1990 gồm sự rứa đổi, trong các số ấy diện tích trồng trọt đẩy mạnh từ 9040 ha (năm 1990) lên 12831,4 ha (2002), tăng ở tất cả các cây

+ Cây lương thực tất cả hạt tăng từ bỏ 6474,6 ha lên 8320,3 ha, tuy vậy tỉ trọng sút 6,8% tự 71,6% (năm 1995) xuống 64,8% (năm 2002).

+ cây lâu năm tăng1845,7 ngàn ha trường đoản cú 1199,3 ha lên 2337,3 ha, với tỉ trọng tăng 4,9% từ tăng 13,3% lên 18,2%

+ Cây khác tăng 807,7 nghìn ha trường đoản cú 1366,1 ha lên 2173,8 ha, tỉ trọng tăng từ bỏ 15,1 % (năm 1990) lên 16,9% (năm 2002).

⇒ Như vậy cơ cấu ngành trồng trọt có sự biến đổi dẫn xóa nỗ lực độc canh cây lúa vào trồng trọt, tăng tỉ trọng diện tích s cây công nghiệp và cây khác;Giảm diện tích cây lương thực tuy nhiên cây lương thực vẫn thân vai trò chủ yếu ngành trồng trọt của nước ta

⇒ Ngành trồng trọt vn đang phạt triển nhiều mẫu mã hóa cơ cấu cây trồng

Bài 2: đến bảng số liệu:

Bảng 10.2. Số lượng gia súc, gia vắt và chỉ số tăng trưởng (năm 1990 = 100%)

Năm

Trâu (nghìn con)

Chỉ số phát triển (%)

Bò (nghìn con)

Chỉ số vững mạnh (%)

Lợn (nghìn con)

Chỉ số phát triển (%)

Gia cầm (triệu con)

Chỉ số phát triển (%)

1990

2854,1

100

3116,9

100

12260,5

100

107,4

100

1995

2926,8

103,8

3638,9

116,7

16306,4

133,0

142,1

132,3

2000

2897,2

101,5

4127,9

132,4

20193,8

164,7

196,1

182,6

2002

2814,4

98,6

4062,9

130,4

23169,5

189,0

233,3

217,2

a) Vẽ trên thuộc hệ trục toạ độ tứ đường trình diễn thể hiện nay chỉ số tăng trưởng bọn gia súc, gia cụ qua các năm 1990, 1995, 2000 với 2002.

b) phụ thuộc vào bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy nhấn xét và giải thích tại sao bầy gia rứa và lũ lợn tăng. Trên sao đàn trâu ko tăng.

Lời giải:

*

b)

* thừa nhận xét:

Trong giai đoạn 1990-2002 số lượng đàn gia súc gia nạm của chúng ta có xu hướng tăng cùng tăng với vận tốc khác nhau:

- Đàn lợn có tốc độ tăng sớm nhất ( tăng hơn 2,2 lần) với số lượng lợn tự 12260,5 nghìn bé (năm 1990) lên 27373,3 nghìn con (năm 2010) , chỉ số lớn mạnh năm 2002 là 189% đối với năm 1990.

-Đàn bò tăng khá nhanh ( tăng rộng 1,7 lần) với số lượng bò trường đoản cú 3116,9 nghìn bé (năm 1990) lên 4062,9 nghìn nhỏ (năm 2002), chỉ số phát triển năm 2002 là 130,4 % so với năm 1990.

- con số trâu phần đông không tăng gồm xu thế bớt nhẹ.

- con số gia nuốm tăng tự 107,4 triệu nhỏ (năm 1990) lên 233,3 triệu con (năm 2002) Chỉ số lớn lên năm 2002 là 217,2% so với năm 1990.

* Giải thích:

- Đàn lợn, gia nỗ lực tăng do:

+ nấc sống dân chúng được cải thiện nên yêu cầu về thực phẩm động vật tăng.

+ nguồn thức nạp năng lượng cho ngành chăn nuôi được nâng cao, những dịch vụ thú y phát triển.

+ cơ chế khuyến khích cải tiến và phát triển chăn nuôi ở trong phòng nước.

- con số gia súc, gia cố kỉnh tăng nhưng rất khác nhau vì nhu cầu không giống nhau về thị trường, điều kiện cải cách và phát triển và kết quả nâng cao

+ giết mổ lợn, trứng cùng thịt gia gắng là những loại thực phẩm truyền thống cuội nguồn và phổ cập của dân cư nước ta.

+ Nhờ hầu như thành tựu của ngành tiếp tế lương thực, cần nguồn thức ăn cho lũ lợn và lũ gia núm được bảo vệ tốt hơn.

Xem thêm: Bài 27 Thực Hành Địa 8 - Địa Lí 8 Bài 27: Thực Hành Đọc Bản Đồ Việt Nam

+ Trâu ko tăng: do trâu được nuôi công ty yếu để mang sức kéo, việc đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp trồng trọt đã tác động tới sự cách tân và phát triển của bầy trâu.