*

*

Lý thuyết Địa 9: bài bác 26. Vùng duyên hải nam giới Trung cỗ (tiếp theo)

1. Tình hình cải tiến và phát triển kinh tế.

Bạn đang xem: Vùng duyên hải nam trung bộ tiếp theo

a) Nông nghiệp.

- Chăn nuôi bò, khai thác, nuôi trồng và sản xuất thủy sản là thế mạnh của vùng.

+ Đàn trườn năm 2002 là 1008,6 nghìn con.

+ Ngư nghiệp: chiếm phần 27,4% thủy sản khai thác của toàn nước (2002); các món đồ xuất khẩu nòng cốt là mực, tôm, cá đông lạnh

+ Nghề làm muối và chế biến thủy sản hơi phát triển; những thương hiệu nổi tiếng: muối hạt Cà Ná, Sa Huỳnh, nước mắm nam ngư Nha Trang, Phan Thiết.

- khó khăn:

+ Quỹ đất nntt hạn chế.

+ Sản lượng lương thực trung bình đầu bạn thấp hơn trung bình của cả nước.

=> Nguyên nhận: do diện tích s đất hẹp, đất xấu, thiếu nước với thường bị bão lụt về mùa mưa.

- Biện pháp:

+ Trồng rừng phòng hộ.

+ Xây dựng hệ thống hồ cất nước nhằm mục tiêu hạn chế thiên tai và dữ thế chủ động cấp nước mang lại sản xuất- sinh hoạt.

*

b) Công nghiệp.

- giá bán trị cung ứng công nghiệp còn chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ so với cả nước nhưng có tốc độ tăng trưởng nhanh và tương đối cao (từ 5,6% năm 1995 lên 14,7% năm 2002).

- cơ cấu ngành bước đầu tiên được có mặt và khá đa dạng:

+ Công nghiệp cơ khí, bào chế nông sản thực phẩm tương đối phát triển.

+ Công nghiệp chế biến lâm sản, chế tạo hàng tiêu dùng (dệt, may,...).

+ thành phố Đà Nẵng với Quy Nhơn là 2 trung trung khu cơ khí sửa chữa, gắn ráp.

c) Dịch vụ.

- giao thông vận tải vận tải:

+ Các hoạt động vận cài trung gửi trên con đường Bắc _ Nam ra mắt sôi động.

+ những thành phố đại dương vừa là đầu mối giao thông thủy bộ vừa là đại lý xuất nhập khẩu đặc biệt quan trọng của những tỉnh trong vùng với Tây Nguyên.

- du lịch là vậy mạnh kinh tế tài chính của vùng với khá nhiều bãi biển nổi tiếng và quần thể di sản văn hóa (bãi biển lớn Non Nước, Nha Trang, Mũi Né..; phố cổ Hội An, di tích Mỹ Sơn).

2. Các trung tâm kinh tế tài chính và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

- các trung tâm kinh tế của vùng số đông là những thành phố biển, tất cả quy mô vừa với nhỏ: Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi.

- Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung:

+ bao hàm các tỉnh: quá Thiên - Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Xem thêm: Would Have V3 Là Gì - Could/ Should/ Would + Have + Participle (3/Ed)

+ Vai trò: tác động ảnh hưởng mạnh tới sự chuyển dời cơ cấu kinh tế và gồm tầm đặc biệt ở các vùng Duyên hải nam giới Trung bộ, Bắc Trung bộ và Tây Nguyên.